Janssen de Jong Groep coördineert projecten met Bimsync

Janssen de Jong Groep coördineert projecten met Bimsync

Janssen de Jong Groep in ‘s-Hertogenbosch coördineert de informatievoorziening en communicatie voor alle projecten met Bimsync. Daarmee besparen ze tijd en worden bouwfouten voorkomen. Daan Arts, BIM manager Cluster Bedrijfshuisvesting, deelt zijn visie en praktijkervaringen.

Informatie en communicatie centraal beheren


Daan Arts 4 Met 32 zelfstandig opererende bedrijven verdeeld over zes clusters en vestigingen in het Caribisch gebied en Polen, behoort Janssen de Jong Groep tot de Nederlandse bouwtop. “Wij zijn ruim tien jaar geleden begonnen met BIMmen en 4D-plannen, destijds vooral binnen het Cluster Bedrijfshuisvesting voor de casco prefab betonprojecten”, vertelt Arts. “Inmiddels focust dit cluster zich op de turn-key realisatie van design & build projecten. Daardoor is ook de inzet van BIM in de afgelopen jaren veranderd en geïntensiveerd. Alle projecten worden nu in BIM voorbereid en tijdens de uitvoering gecoördineerd. Dat vraagt om een groepsbrede oplossing voor het centraal beheren van alle projectinformatie en -communicatie.”

Weg met e-mails

“Om efficiënter en effectiever te kunnen samenwerken binnen onze groep en in bouwteams, is het belangrijk te beschikken over een zogenaamde ‘Common Data Environment’(CDE)”, vervolgt Arts. “Oftewel een virtuele locatie waar alle informatie (BIM-modellen en alle andere documenten) van de projecten toegankelijk is en wordt beheerd voor alle betrokken partijen. Daar kan dan iedereen op basis van de eigen rechten op elk gewenst moment en tijdstip de benodigde informatie vinden, in plaats van de laatste bestandsversies zoeken in de bijlagen van veel e-mails.” Op basis van gesprekken met BIM-experts en andere eindgebruikers hebben wij gekozen voor het Bimsync-cloudplatform van Brink en Catenda.”

Gebruiksgemak en open BIM

“Onze belangrijkste redenen om met Bimsync projecten te coördineren, is de eenvoudig te gebruiken functionaliteit en de OpenBIM-ondersteuning”, vat Arts samen. “Verder is Bimsync sterk in het visualiseren en synchroniseren van issues met behulp van de inbegrepen viewer. Dat biedt ons de mogelijkheid om opdrachtgevers en andere betrokkenen te laten meekijken in een BIM, zonder dat zij daarvoor zelf software hoeven aan te schaffen en te installeren, zoals voor de kopersbegeleiding bij woningbouwprojecten. Door de OpenBIM-ondersteuning kunnen wij tenslotte makkelijk andere BIM-applicaties integreren, waaronder Autodesk Revit en Solibri, maar ook informatie uitwisselen met andere bedrijfssystemen.”

Strategisch partnerschap

Janssen de Jong Groep werkt al langere tijd samen met Brink, omdat hun projecten tijdens de aanbesteding- of ontwikkelingsfase worden gecalculeerd met Ibis Calculeren voor Bouw. “Op dit moment coördineren wij gelijktijdig tientallen projecten in Bimsync”, vervolgt Arts. “Terugkijkend op een aantal jaren ervaring zijn onze verwachtingen om beter inzicht en grip op projecten te krijgen goed ingevuld. Door de eenvoudig toepasbare functionaliteit zijn medewerkers zelfs zo enthousiast geworden dat ze steeds meer willen. Daar gaan wij de komende tijd invulling aan geven door mee te denken en bij te dragen aan nieuwe Bimsync-ontwikkelingen op basis van een strategisch partnerschap met Catenda.”

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!