Budgetmanagement voor bouwprojecten

Ibis voor Budgetten maakt het voor gebruikers eenvoudig om grip te houden op alle projectuitgaven. Zo kunnen projectmanagers, directievoerders, opdrachtgevers en adviseurs de voortgang van het project beter beheersen zodat het project binnen budget voltooid kan worden.

Scroll

Financiële haalbaarheid steeds belangrijker

Met Ibis voor Budgetten bieden wij een tool die de haalbaarheid van projecten inzichtelijker maakt. De aankomende jaren wordt het steeds belangrijker om projecten te sturen op financiële risico's aangezien projecten aan veel meer en snellere veranderingen onderhevig zijn. Ibis voor Budgetten vergroot de grip op alle kosten met een Budgetbewaking model.

  • Maken van managementrapportages en gegevensuitwisseling met Microsoft applicaties
  • Grip houden op de financiële haalbaarheid via een webgebaseerd managementdashboard
  • Op verschillende niveaus projectkosten budgetteren en uitgavenprognoses maken
Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag