LEAN en transparanter samenwerken

De jacht- en scheepsbouw vertoont veel overeenkomsten met de bouwwereld. Ook in die markt vertaalt namelijk een (naval) architect de opdrachtgeverwensen naar eerst een concept en daarna het definitieve ontwerp. Dat gebeurt steeds vaker in 3D. Vervolgens moet het jacht- of scheepsontwerp constructief worden doorgerekend en zowel het exterieur als het interieur verder worden uitgewerkt.

Met IBIS4Projects kunnen zowel naval architecten, bouwbegeleiders en jacht- en scheepswerven alle projectdocumenten eenvoudig online via het internet gebruiken en beheren. IBIS4Projects is internationaal georïenteerd met bijbehorende taalinstellingen. Inclusief het traceren van de aan derden ter beschikking gestelde informatie en door alle betrokkenen aangebrachte wijzigingen. Dat verkleint de kans op kostbare fouten en maakt de communicatie tijdens het hele project voor iedereen inzichtelijker en volgbaar.

Ook andere software, zoals IBIS4Budget is in de jacht- en scheepsbouw te gebruiken om de haalbaarheid van projecten te beoordelen, op verschillende detailniveaus alle kosten te budgetteren en te bewaken. Zonder vooraf te hoeven investeren, want onze ibis-software is tegen een vast bedrag per maand via de cloud te gebruiken en daardoor ook direct tijdens de verschillende projectfasen terug te verdienen.