Het plannen en managen van meerjarig onderhoud

In de vastgoedmarkt willen beleggers en beheerders vooral hun rendement optimaliseren en mogelijke risico's minimaliseren. Dat is sinds de financiële crisis moeilijker geworden. Door uw meerjarenonderhoud strategischer te plannen en te managen, zijn vaak nog aanzienlijke kosten te besparen en dus rendementsverbeteringen te realiseren.

Met de ibis software bieden wij alle benodigde gereedschappen voor zowel het inspecteren van de huidige conditie, als het transparanter plannen van meerjarenonderhoud voor al uw vastgoedobjecten. Daardoor kunt u beter onderbouwde beslissingen nemen over de nodige onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herbestemming, sloop, of verkopen van objecten.