Bij ramen is het belangrijk om al in het begin van een bouwproject zo realistisch mogelijk de kosten en waarde van een gebouw te schatten. Hoewel minder nauwkeurig dan begrotingen, creëren ramingen wel degelijk verwachtingen over de exploitatiemogelijkheden, die u later zo goed mogelijk moet invullen. Tegelijkertijd willen opdrachtgevers meer transparantie.

Door gebruik te maken van een praktijkgebaseerde elementenstructuur en basisrecepten is het maken van kostenramingen in de bouw in vergaande mate te automatiseren. Daarmee bespaart u tijd en voorkomt u kostbare fouten. Verder kunt u dan ook meteen de financiële gevolgen doorrekenen van elke wijziging in projectuitgangspunten of -onderdelen.