Locatie(s):Eindhoven
Cursusduur:2 dagen
Cursusprijs:€ 800
Aanmelden

Tijdens de MAIN basiscursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • algemene vaardigheden;
 • de opbouw van de gebruikersinterface;
 • instelbare programmaopties;
 • beheren van projecten;
 • het beheren van de stamgegevens en autorisatie;
 • het opbouwen van projecten;
 • het gebruik van referentieprojecten;
 • het opbouwen van een project door middel van een sjabloon;
 • het wijzigen van schermopmaken;
 • diverse selectiemogelijkheden voor het muteren van gegevens;
 • het maken van basis- en variantscenario's;
 • het indexeren en actualiseren van de begroting;
 • presenteren van meerjarenplannen door middel van rapporten;
 • het toevoegen van besteksteksten of werkomschrijvingen en foto’s aan begrotingsregels;
 • het gebruik van diverse coderingen voor selecties.

Dag 1:

 • tijdens de eerste cursusdag wordt nader ingegaan op de algemene vaardigheden, programmaopbouw en schermopbouw;
 • het aanmaken van projecten en het vullen van een project d.m.v. een referentiebestand;
 • het plannen van handelingen door middel van het scenario.

Dag 2:

 • op de tweede dag wordt aandacht besteed aan het muteren van bestaande projecten, het samenvoegen en splitsen van projecten;
 • het gebruik van de scenario's in combinatie met variantscenario's;
 • het gebruik van langteksten (besteksteksten/werkomschrijvingen) en het koppelen van afbeeldingen aan begrotingsregels.

Tijdens de beide dagen zullen de oefeningen aansluiten aan de dagelijkse praktijk.

Na afloop kunt u:

 • Een meerjarenonderhoudsplan maken met IBIS MAIN
 • Variantbegrotingen maken waarin verschillende exploitatie-strategieën naast de basis-begrotingen vergeleken kunnen worden.
 • Met verschillende data-selecties een meerjarenonderhoudsplan afdrukken.

Na afronding van 'IBIS-MAIN Basiscursus' is de logische vervolgstap:

IBIS-MAIN: conditie/inspectie/scenario.

Wat kost het u aan tijd:

Cursusduur is 2 dagen.

Wat zijn de kosten:

De kosten bedragen € 800,00 exclusief BTW.