Beter inzicht en grip op het risicoprofiel

Bewaken van Risico's

Risicomanagement wordt zowel voor projecten als het corporate governance beleid van organisaties een steeds belangrijker beheersaspect. Het helpt transparanter te werken, de faalkosten te verlagen en dus meer winst over te houden. Verder beïnvloedt de professionaliteit van risicomanagement je reputatie richting opdrachtgevers, partners en andere stakeholders, oftewel je toekomstige concurrentiepositie. Ibis voor Risico's stelt je in staat zowel alle potentiële risico’s proactiever te analyseren, als inzichtelijk te managen.

Bewaken van Risico's

z fnsKHjzxjnszjdj hjk

zd mkzdnhzj

– test test

Functies

Ibis voor Risico's is het resultaat van tientallen jaren praktijkervaring en kennis over risicomanagement

Ibis voor Risico's is een door Brink ontwikkelde webapplicatie, die bij het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van projecten duidelijk inzicht geeft in het risicoprofiel. 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/management.svg

Management

Voor het invoeren van alle risico's en het managen van de oorzaak- en gevolgrelaties.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/dashboard.svg

Dashboard

Voor het visualiseren van de risico's en profiel in grafieken en lijsten.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/rapportage.svg

Rapportage

Voor het maken van rapportages voor verschillende overlegvormen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/risicoscores.svg

Risicoscores

Berekening risicoscores en -profiel op basis van effect(en) en kans van optreden.

Duidelijk inzicht in het risicoprofiel bij het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van projecten

Deze altijd en overal beschikbare software is bedoeld voor projectmanagers, directievoerders, opdrachtgevers, aannemers en adviseurs.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/scenarioanalyse.svg

Scenarioanalyse

Inschatting mogelijke gevolgen voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/beheersmaatregelen.svg

Beheersmaatregelen

Definiëren beheersmaatregelen en preventieve acties.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/autorisatie.svg

autorisatie

Projectrol gebaseerde gebruiks- en toegangsrechten (zelf te configureren).

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met de software.

Wij installeren en implementeren de software. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.

Training en implementatie
Aanschaffen

Ibis voor Risico's

De oplossing Ibis voor Risico's bevat managementfunctionaliteit voor oorzaak-, gevolg- en effectanalyses, een dashboard om de beheersing van alle risico's inzichtelijker te maken en uitgebreide rapportages voor verschillende overlegvormen en audits.

Ibis voor Risico's

Kosten per licentie:
€ 258,50/maand per maand
  • Management: voor het invoeren van alle risico’s en het managen van de oorzaak- en gevolgrelaties
  • Dashboard: voor het visualiseren van uw risico’s en profiel in grafieken en lijsten
  • Rapportage: voor het maken van rapportages voor verschillende overlegvormen
  • Berekening risicoscores en -profiel op basis van effect(en) en kans van optreden
  • Inschatting mogelijke gevolgen voor Tijd, Geld, Kwaliteit, Veiligheid en Omgeving
  • Definiëren beheersmaatregelen en preventieve acties
  • Projectrol gebaseerde gebruiks- en toegangsrechten (zelf te configureren)
avatar--josefine
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk