Ibis voor Vastgoeddata

Vastgoedbeheer optimaliseren met meer data

Vastgoedeigenaren krijgen meer data ter beschikking voor het beheren van hun portefeuille. Om de waarde daarvan te kunnen benutten is het belangrijk alle bronnen te integreren en innovaties op het gebied van beeldherkenning en data-analyses te gebruiken. Daarom helpt Ibis voor Vastgoeddata je alle data op een eenvoudige wijze te integreren, te analyseren, te valideren en te visualiseren.

Vastgoedbeheer optimaliseren met meer data

Woningcorporatie Pré Wonen heeft zo’n vijfduizend wooneenheden laten inventariseren door Brink voor de nieuwe meerjarenonder-houdsbegroting met gebruik van Digitale Vastgoedogen, een app die dankzij data-science en artificial intelligence nauwkeurig én snel vastgoeddata inwint. Dit inzicht vormt de basis voor de beslissingen over het planmatig onderhoud. 

– Jorn Reijnders Brink

Functies

Data integreren, valideren en visualiseren

Integreren van alle beschikbare data helpt vastgoed efficiënter te beheren, omdat je een beter inzicht krijgt in de onderhoudsstatus en benodigde verduurzaming van de portefeuille. Ibis voor Vastgoeddata helpt je data uit verschillende bronnen te verrijken en te analyseren, voor het optimaliseren van de meerjarenonderhoudsplannen en het strategische beleid

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/informatie-bim-management/ifc.svg

Digitale fase

Snel en efficiënt vastgoed digitaliseren op basis van 2D-tekeningen en 3D-gebouwmodellen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/informatie-bim-management/revisiebeheer.svg

Koppelfase

Systemen, vastgoedinformatie en openbare databronnen integreren.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/external.svg

Verrijkfase

Data verrijken uit externe en openbare bronnen en vanuit verschillende perspectieven analyseren.

 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/contractbewaken/geintegreerd-samenwerken.svg

Controlefase

Kwaliteitscontroles uitvoeren voor het strategisch vastgoedbeleid en meerjarenplannen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/mjob.svg

Visualisatiefase

Vastgoeddata visualiseren gerelateerd aan 2D/3D-gebouwmodellen.

Aanschaffen

Ibis voor Vastgoeddata

Ondersteuning bij het beantwoorden van alle vastgoedvraagstukken. Efficiënter werken door de interne en externe processen beter op elkaar te laten aansluiten.

Ibis voor Vastgoeddata

  • >10% minder (onderhouds-) kosten met up-to-date informatie
  • 80% besparing in tijd
  • 100% voldoen aan wet- en regelgeving
  • 100% data gedreven beslissingen

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. Wij staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.

Wij installeren en implementeren de software op verzoek ook op locatie. Eén van onze consultants assisteert je hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.

Training en implementatie
avatar--josefine
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk