Ibis en de helpdesk zijn Hemelvaartsdag en vrijdag 14 mei gesloten

De complete oplossing

Software voor de bouw, infra en vastgoed

Onze software hebben we gedurende de jaren ontwikkeld, toegepast, bijgeschaafd en verbeterd. Hier komen ons hart en brein samen: dit is waarom klanten voor onze oplossingen kiezen.

Aan de slag

Ontmoet ons

Bouwbeurs 2021

BouwBeurs 2021 is de plek waar iedere specialist in de uitvoerende en voorschrijvende bouw bij moet zijn. De grootste vakbeurs voor de bouw in Nederland biedt 5 dagen lang een uitgebreid aanbod aan content en contacten en de beste leads. Zorg dat je hier onderdeel van bent, zodat je nog succesvoller kan zijn.

Meld je aan

Tagline

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sed est id dictum. Praesent vehicula non diam vitae varius. Vivamus consequat, est ut dictum pharetra, erat ex viverra metus, vitae ultricies lacus orci in mi. Nunc et tortor in urna hendrerit maximus quis quis metus.

Aan de slag

Tagline

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sed est id dictum. Praesent vehicula non diam vitae varius. Vivamus consequat, est ut dictum pharetra, erat ex viverra metus, vitae ultricies lacus orci in mi. Nunc et tortor in urna hendrerit maximus quis quis metus.

Aan de slag

Tagline

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sed est id dictum. Praesent vehicula non diam vitae varius. Vivamus consequat, est ut dictum pharetra, erat ex viverra metus, vitae ultricies lacus orci in mi. Nunc et tortor in urna hendrerit maximus quis quis metus.

Aan de slag

Tagline

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sed est id dictum. Praesent vehicula non diam vitae varius. Vivamus consequat, est ut dictum pharetra, erat ex viverra metus, vitae ultricies lacus orci in mi. Nunc et tortor in urna hendrerit maximus quis quis metus.

Aan de slag

Tagline

Title text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus gravida sed est id dictum. Praesent vehicula non diam vitae varius. Vivamus consequat, est ut dictum pharetra, erat ex viverra metus, vitae ultricies lacus orci in mi. Nunc et tortor in urna hendrerit maximus quis quis metus.

Aan de slag

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN IBIS APPLICATIES

Selecteer je branche

Calculeren

Eenvoudig en accuraat een sluitende begroting

Ibis Calculeren biedt vergaande flexibiliteit om volgens verschillende methode zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw projecten nodig is. Dankzij standaardisatie en automatisering maakt Ibis Calculeren het mogelijk om consistenter en gedetailleerder te calculeren waardoor faalkosten worden verminderd en tijd wordt gewonnen.

Het toenemend gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) maakt calculeren en begroten in alle sectoren transparanter en geeft alle betrokken partijen meer inzicht en grip gedurende het gehele bouwproces. Ibis Calculeren groeit mee met de aannemer en zorgt dat zowel de kleine als grote aannemer efficiënter kan werken. Deze functionaliteiten worden ondergebracht in een professionele en herkenbare uitstraling die gemakkelijk te integreren is met de software van partners. Uiteraard altijd en overal toegankelijk via de cloud.

Ibis Calculeren voor de Bouw

Na jaren van krimp is de woning- en utiliteitsbouw weer gaan stabiliseren en groeien. Door technologische ontwikkelingen als het werken met een BIM en via de cloud overal en altijd toegankelijke informatie, is de bouwmarkt echter onomkeerbaar veranderd. Daarom moeten alle betrokkenen zo LEAN mogelijk en transparant met elkaar gaan samenwerken. Met Ibis Calculeren biedt Brink alle daarvoor benodigde gereedschappen, die op basis van de modernste Microsoft-technologie eenvoudig te gebruiken zijn. Indien gewenst uiteraard ook op mobiele apparatuur via de cloud. Eenvoudig te integreren met de software van partners.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • Traditionele meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Brink Kostenbestand
 • MJOP/ MJOB
 • SQL

Ibis Calculeren voor Infra

Na jaren van bezuinigingen wordt er meer in de infrasector geïnvesteerd. Door ontwikkelingen als systems engineering, werken met een BIM en via de cloud altijd en overal toegankelijke informatie, is de infrasector onomkeerbaar veranderd. Tegelijkertijd moet er ook steeds vaker op basis van geïntegreerde contracten worden gewerkt. Met Ibis Calculeren biedt Brink alle benodigde gereedschappen voor die nieuwe manier van werken in de infra. Omdat wij ontwikkelen op basis van de modernste Microsoft technologie, zijn die zowel eenvoudig te gebruiken als te integreren met de software van je partners. Daardoor kun je nog efficiënter en effectiever samenwerken.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • RAW Standaard 2020
 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Brink Kostenbestand Infra
 • Vergelijkingsstaat
 • Meerdere prijzenboeken

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Installaties vervullen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Voor Brink reden om de ondersteuning ervan uit te breiden.In reactie op het toenemend gebruik van een BIM in bouw- en infraprojecten is Ibis Calculeren verrijkt met installatiefunctionaliteit. Uiteraard met ondersteuning van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM). Tevens is het nu mogelijk om al tijdens de ontwerpfase van een project inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van installaties, om kostenbewustere keuzes te maken. Oftewel bij de vormgeving, materialenselectie en technische oplossingen Life Cycle Costing mee te nemen.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • 2BA Online Artikelen
 • Ibis Meten in 2D
 • Traditionele meetstaten
 • Brink Kostenbestand
 • MJOP/ MJOB
 • Ibis Meten in 2D
 • SQL

Ibis Calculeren voor Vastgoed

In de vastgoedmarkt willen beleggers en beheerders vooral hun rendement optimaliseren en mogelijke risico's minimaliseren. Dat is sinds de financiële crisis moeilijker geworden. Door het meerjarenonderhoud strategischer te plannen en te managen, zijn vaak nog aanzienlijke kosten te besparen en dus rendementsverbeteringen te realiseren. Daarnaast wordt het inzetten van vastgoeddata ook steeds belangrijker.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • Inspecties
 • Rapportagemogelijkheden
 • Scenarioanalyses
 • Toevoegen gebrekenlijsten
 • Risicomatrices
 • NEN 2767-1 (Conditiemeting)
 • NEN 2767-2 (Gebrekenlijst)

Specificeren

De totaal oplossing voor bestekschrijven

Een bestek is een onmisbare schakel in het ontwerpproces en vervult een belangrijke rol als informatiedrager en contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. Daarom is Ibis Specificeren RAW gebaseerd op de alom geaccepteerde RAW-systematiek. Geen wonder dat iedereen in de infrasector zich thuis voelt in onze pasklare automatiseringsoplossingen.

Ibis Specificeren voor RAW

Met Ibis Specificeren voor RAW schrijf en bewerk je een RAW-bestek in vergaande mate. Je kunt er daarnaast ook niet-RAW-bestekken mee schrijven en efficiënt bewerken. Zo zijn alle deelprocessen geïntegreerd in één applicatie, kun je kosten ramen en hoeveelheden uitwisselen met calculatieprogramma's hyperlinks tussen bestekposten en dankzij de integratie met Microsoft Word het schrijven van een bestek versnellen.

Functionaliteiten

 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Geïntrigeerd met Microsoft Word/ Excel uittrekstaat
 • V&G Plan

Bewaken

Voldoen aan administratieve eisen van opdrachtgevers

Door het aanbieden van verschillende oplossingen ten behoeve van een integrale en transparante samenwerking tussen de verschillende partners in de funnel zorgt Brink ervoor dat de voortgang van  elk project, hoe omvangrijk ook, uitstekend verloopt. Dankzij het toevoegen van data, gebruik maken van analyses en inzetten van nieuwe technieken zoals een BIM blijven risico's beheert, worden budgetten niet overschreden, werken opdrachtgever en -nemers transparant samen en beschikken alle partijen op het juiste moment over de juiste informatie.

Ibis Besteksadministratie voor Infra

Ibis Besteksadministratie voor Infra van Brink houdt rekening met de administratieve voorwaarden zoals die in RAW-systematiek zijn vastgelegd. Het toepassen van een risicoregeling is hierbij optioneel. Ibis Besteksadministratie voor Infra biedt de kracht, de snelheid en de flexibiliteit om in de administratie zeer effectief en resultaatgericht te werken. De software is uiterst eenvoudig te bedienen doordat de invoer van gegevens gereduceerd is tot het invoeren van de gerealiseerde productie per bestekpost. Je kunt deze registratie dagelijks of wekelijks plaats laten vinden. Op basis van deze registratie genereert het programma diverse overzichten.

Functionaliteiten

 • Webbased
 • Geïntegreerd samenwerken
 • Digitale goedkeuring
 • RAW Standaard 2020

Ibis voor Budgetten

Ibis voor Budgetten helpt projectmanagers, directievoerders, opdrachtgevers en adviseurs om met een Budget Bewakingsmodel grip te krijgen en te houden op de haalbaarheid van het project. De software vereenvoudigt het beheersen van alle projectuitgaven. 

Functionaliteiten

 • Bewakingsmodel
 • Toekomstprognoses
 • Gegevensuitwisseling
 • Rapportagemogelijkheden

Ibis voor Risico's

Risicomanagement wordt zowel voor projecten als het corporate governance beleid van organisaties een steeds belangrijker beheersaspect. Het helpt transparanter te werken, de faalkosten te verlagen en dus meer winst over te houden. Verder beïnvloedt de professionaliteit van risicomanagement je reputatie richting opdrachtgevers, partners en andere stakeholders, oftewel je toekomstige concurrentiepositie. Ibis voor Risico's stelt je in staat zowel alle potentiële risico’s proactiever te analyseren, als inzichtelijk te managen.

Meest gebruikte mogelijkheden

 • Dashboard
 • Scenarioanalyse
 • Rapportagemogelijkheden

Ibis voor Vastgoed

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met een toename in regeldruk en organisaties willen efficiënter werken door de interne en externe processen beter op elkaar te laten aansluiten.

In de praktijk is data vaak niet of niet eenvoudig te verkrijgen en is de betrouwbaarheid van data in zijn geheel soms onbekend. Het verzamelen van gegevens gaat vaak gepaard met het handmatig koppelen van veel verschillende informatiebestanden. Daarnaast bevindt steeds meer informatie zich buiten de eigen organisatie. Hierdoor wordt veel tijd besteed aan het zoeken naar informatie en worden beslissingen op basis van onvolledige informatie genome

Functionaliteiten

 • Digitale fase
 • Koppelfase
 • Verrijkfase
 • Controle
 • Visualiseerfase

Informatie- en BIM Management

Grip en overzicht binnen elke samenwerking dankzij een BIM

De afgelopen jaren zijn steeds meer aannemers, architecten, adviseurs, constructeurs en installateurs met een Bouw Informatie Model (BIM) gaan werken. Begrijpelijk, omdat sommige grote opdrachtgevers het verplicht stellen en een BIM zowel projecten inzichtelijker maakt, als de sleutel vormt tot efficiënter samenwerken en communiceren in bouwcombinaties.

Bimsync

Bimsync is webgebaseerde software voor het bekijken, managen en delen van BIM gerelateerde data zoals 3D-modellen op basis van IFC en issues op basis van BCF.

Autorisatiefunctionaliteit zorgt ervoor dat de relevante informatie alleen bij de juiste personen terecht komt. Dankzij een open document managementfunctionaliteit maakt Bimsync het mogelijk om ook niet BIM gerelateerde data op te slaan, autoriseren en te delen via deze tool. Daarom bevat elke project in Bimsync een volledig digitaal projectdossier.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • BIM viewer
 • Webbased
 • Document management
 • Open IFC standaard
 • Issue Management

Brink

'Het kloppend hart van bouw, infra en vastgoed'

De basis voor de onderneming Brink is gelegd in 1972. Op dit moment zijn er ongeveer 250 medewerkers actief op de vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen.

Lees meer over Brink

Brink Software

Heerhugowaard Sport grip op MJOP en MJOB met IBIS-MAIN

Heerhugowaard Sport NV is een semi-gemeentelijke organisatie die sinds 1 januari 2016 de Stichting Binnensport Heerhugowaard vervangt, voor het beheren en exploiteren van alle binnen- en buitencomplexen. 

Bekijk het project

Over Brink

Het kloppend hart van bouw, infra en vastgoed'

De basis voor de onderneming Brink is gelegd in 1972. Op dit moment zijn er ongeveer 250 medewerkers actief op de vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Brink werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van Rijksoverheid tot lokaal. Brink voorziet haar opdrachtgevers binnen de gehele keten van haar advies, ondersteuning in management en marktbrede softwaretools.

Ibis applicaties voor Bouw