Werken aan het landschap van Drenthe en Groningen met GwwCalc en Ibis4SSK

Prolander is sinds maart 2015 verantwoordelijk voor diverse uitvoeringsprojecten binnen de landelijke gebieden in de provincies Drenthe en Groningen. De medewerkers van deze overheidsorganisatie vertalen provinciaal beleid voor natuur, water, landbouw en recreatie, naar concrete, veelal integrale plannen en zorgen er tevens voor dat ze worden uitgevoerd. Rekening houdend met overkoepelende programma's als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, in nauwe samenwerking met bewoners, overheden en andere belanghebbenden. "Voor de besluitvorming over onze projectvoorstellen, moeten wij uiteraard ook inzicht geven in de verwachte kosten", vertelt Medewerker Gebiedsontwikkeling Jan-Henk Schutte. "Om alle kostenposten professioneler te kunnen ramen en alternatieven beter te vergelijken, zijn wij op zoek gegaan naar ondersteunende software. Dat is voor ons de combinatie van GwwCalc en IBIS4SSK geworden."

kostenraming

Transparant inzicht door kostenraming

Medewerkers van Prolander moeten ecologische doelstellingen vertalen naar uitvoerbare maatregelen en de bijbehorende waarde. Hoewel zij daarbij nauw samenwerken met markt-partijen, blijft het nodig om projecten niet alleen vanuit civieltechnisch oogpunt te kunnen beoordelen en begeleiden, maar ook financieel gezien. "Als uitvoeringsorganisatie voor opdrachtgevers is het onze verantwoordelijkheid zo transparant mogelijk inzicht te geven in zowel de nut en noodzaak, als de kosten en baten van projecten", vervolgt Schutte. "Mede omdat er vaak meerdere investeerders in participeren. Die willen allemaal een gedegen onderbouwing waarom bijvoorbeeld het verleggen van een beek wenselijk is en of daarbij een oude stuw moet worden verwijderd of vervangen. Wij hebben mede voor GwwCalc en IBIS4SSK gekozen, omdat het in onze markt al tientallen jaren bewezen software is."

kostenraming

Korte leercurve

"Met GwwCalc kunnen wij eenvoudiger en nauwkeuriger alle ramingen maken die nodig zijn tijdens het besluitvormingsproces over onze projecten", vervolgt Schutte. "Maar ook de hoeveelhedenstaten genereren die aan een bestek worden toegevoegd bij het aanbesteden. Via de eveneens eenvoudig te gebruiken webgebaseerde applicatie IBIS4SSK, is elke raming automatisch te vertalen naar de door het CROW ontwikkelde SSK-systematiek. De leercurve om met beide programma's aan de slag te gaan is bijzonder kort, omdat ik er slechts een dag opstartbegeleiding voor nodig had. Verder is er uiteraard civieltechnische kennis nodig." GwwCalc en IBIS4SSK helpen Prolander tevens om een basis kostenboek op te bouwen voor toekomstige projecten. Daarmee kunnen zij sneller reageren op vragen van opdrachtgevers en begrotingsvoorstellen van adviseurs en aannemers voortaan beter beoordelen.


Meer weten over GwwCalc? 

Meer informatie over GwwCalc? Download onze product leaflet!