Nieuws

Uitfaseren oude inlogmethode in IBIS-MAIN 6.60

In IBIS-MAIN 6.60.15 zijn wijzigingen aangebracht in de manier waarop de applicatie inlogt op ons online klantenportaal mijn.ibis.nl. Dit inloggen is noodzakelijk om te kunnen communiceren met inspecties uit de app IBIS4Inspectie. De aanpassingen zijn gemaakt in het kader van beveiliging. De oude inlogmethode voldeed niet meer aan de huidige beveiligingsstandaarden die wij hanteren in het kader van onze ISO 27001 certificering.
Wij zullen de inlogmethode, die gebruikt wordt in de oudere versie van IBIS-MAIN, nog ondersteunen tot 1 juli 2022. Daarna zullen oudere versies van IBIS-MAIN niet meer kunnen communiceren met de inspectieapp IBIS4Inspectie.

Wij willen u dan ook met klem verzoeken om zo snel mogelijk (maar uiterlijk 1 juli 2022) uw IBIS-MAIN versie te updaten naar versie 6.60.15 of nieuwer om ervoor te zorgen dat de communicatie met IBIS4Inspectie blijft gewaarborgd blijft. Uiteraard kunt u ook overstappen naar Ibis Calculeren voor Vastgoed, onze webapplicatie voor opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Update hier

Nieuws

Geen gevolgen kwetsbaarheid Log4j voor Ibis

Afgelopen weekend berichtte het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) over een ernstige kwetsbaarheid in Apache Log4j. Ook in het landelijk nieuws wordt hier inmiddels aandacht aan besteed. Uiteraard heeft ook dit bericht ons bereikt en hebben wij direct de mogelijke gevolgen van deze kwetsbaarheid onderzocht voor onze dienstverlening. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen wij melden dat het probleem geen gevolgen heeft voor onze Ibis applicaties. Al onze applicaties, zowel lokaal, gehost via Microsoft Azure en onze webapplicaties, zijn veilig om te gebruiken. Brink Software is ISO27001 gecertificeerd en dit zorgt er voor dat wij in geval van dergelijke berichten snel kunnen schakelen.

 

Meer weten

Infra Relatiedagen 2022

Het netwerkplatform voor grond-, weg- en waterbouw

Infra Relatiedagen is hét netwerkplatform waar een infraondernemer in een gastvrije omgeving in contact komt met een compleet aanbod van ruim 360 exposanten uit de grond-, weg- en waterbouw. Dit is de gelegenheid om kennis te vergaren over de laatste ontwikkelingen in de branche en (nieuwe) producten, diensten en leveranciers te ontdekken. In een informele setting (bestaande) relaties te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wanneer? Op 29, 30 en 31 maart van 13.00 tot 21.00 uur

Locatie: Evenementenhal Hardenberg

Bezoek onze stand 243 voor de laatste Ibis productontwikkelingen.

Aanmelden

 

Bekijk hier het overzicht

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN IBIS APPLICATIES

Selecteer je branche

Calculeren / Kostenmanagement

Eenvoudig en accuraat een sluitende begroting

Ibis Calculeren biedt vergaande flexibiliteit om volgens verschillende methode zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw projecten nodig is. Dankzij standaardisatie en automatisering maakt Ibis Calculeren het mogelijk om consistenter en gedetailleerder te calculeren waardoor faalkosten worden verminderd en tijd wordt gewonnen.

Het toenemend gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) maakt calculeren en begroten in alle sectoren transparanter en geeft alle betrokken partijen meer inzicht en grip gedurende het gehele bouwproces. Ibis Calculeren groeit mee met de aannemer en zorgt dat zowel de kleine als grote aannemer efficiënter kan werken. Deze functionaliteiten worden ondergebracht in een professionele en herkenbare uitstraling die gemakkelijk te integreren is met de software van partners. Uiteraard altijd en overal toegankelijk via de cloud.

Ibis Calculeren voor de Bouw

De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als de beschikbaarheid van data en het belang van informatisering toe. Daarom moeten wij sneller komen met antwoorden en de tools die daarbij helpen. Met Ibis Calculeren Bouw biedt Brink alle daarvoor benodigde gereedschappen, zoals 2D meten, het werken met een BIM en gebruik van kostendata. De calculatiesoftware is op basis van de modernste Microsoft/technologie eenvoudig te gebruiken en te integreren met de software van partners. Dit om samen efficiënter en effectiever te kunnen werken.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • Traditionele meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Brink Kostenbestand
 • MJOP/ MJOB
 • SQL

Ibis Calculeren voor Infra

Door ontwikkelingen als systems engineering, werken met een BIM en via de cloud altijd en overal toegankelijke informatie, is de infrasector onomkeerbaar veranderd. Tegelijkertijd moet er ook steeds vaker op basis van geïntegreerde contracten worden gewerkt. Met Ibis Calculeren biedt Brink alle benodigde gereedschappen voor die nieuwe manier van werken in de infra. Omdat wij ontwikkelen op basis van de modernste Microsoft technologie, zijn die zowel eenvoudig te gebruiken als te integreren met de software van je partners. Daardoor kun je nog efficiënter en effectiever samenwerken.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • RAW Standaard 2020
 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Brink Kostenbestand Infra
 • Vergelijkingsstaat
 • Meerdere prijzenboeken

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Installaties vervullen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Voor Brink reden om de ondersteuning ervan uit te breiden.In reactie op het toenemend gebruik van een BIM in bouw- en infraprojecten is Ibis Calculeren verrijkt met installatiefunctionaliteit. Uiteraard met ondersteuning van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM). Tevens is het nu mogelijk om al tijdens de ontwerpfase van een project inzicht te krijgen in de onderhoudskosten van installaties, om kostenbewustere keuzes te maken. Oftewel bij de vormgeving, materialenselectie en technische oplossingen Life Cycle Costing mee te nemen.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • 2BA Online Artikelen
 • Ibis Meten in 2D
 • Traditionele meetstaten
 • Brink Kostenbestand
 • MJOP/ MJOB
 • Ibis Meten in 2D
 • SQL

Ibis Calculeren voor Vastgoed

In de vastgoedmarkt willen beleggers en beheerders vooral hun rendement optimaliseren en mogelijke risico's minimaliseren. Dat is sinds de financiële crisis moeilijker geworden. Door het meerjarenonderhoud strategischer te plannen en te managen, zijn vaak nog aanzienlijke kosten te besparen en dus rendementsverbeteringen te realiseren. Daarnaast wordt het inzetten van vastgoeddata ook steeds belangrijker.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • Inspecties
 • Rapportagemogelijkheden
 • Scenarioanalyses
 • Toevoegen gebrekenlijsten
 • Risicomatrices
 • NEN 2767-1 (Conditiemeting)
 • NEN 2767-2 (Gebrekenlijst)

Specificeren

De totaal oplossing voor bestekschrijven

Een bestek is een onmisbare schakel in het ontwerpproces en vervult een belangrijke rol als informatiedrager en contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. Daarom is Ibis Specificeren RAW gebaseerd op de alom geaccepteerde RAW-systematiek. Geen wonder dat iedereen in de infrasector zich thuis voelt in onze pasklare automatiseringsoplossingen.

Ibis Specificeren voor RAW

Met Ibis Specificeren voor RAW schrijf en bewerk je een RAW-bestek in vergaande mate. Je kunt er daarnaast ook niet-RAW-bestekken mee schrijven en efficiënt bewerken. Zo zijn alle deelprocessen geïntegreerd in één applicatie, kun je kosten ramen en hoeveelheden uitwisselen met calculatieprogramma's hyperlinks tussen bestekposten en dankzij de integratie met Microsoft Word het schrijven van een bestek versnellen.

Functionaliteiten

 • Ibis Meten in 2D
 • Ibis Meten in BIM
 • Geïntrigeerd met Microsoft Word/ Excel uittrekstaat
 • V&G Plan

Bewaken

Voldoen aan administratieve eisen van opdrachtgevers

Door het aanbieden van verschillende oplossingen ten behoeve van een integrale en transparante samenwerking tussen de verschillende partners in de funnel zorgt Brink ervoor dat de voortgang van  elk project, hoe omvangrijk ook, uitstekend verloopt. Dankzij het toevoegen van data, gebruik maken van analyses en inzetten van nieuwe technieken zoals een BIM blijven risico's beheert, worden budgetten niet overschreden, werken opdrachtgever en -nemers transparant samen en beschikken alle partijen op het juiste moment over de juiste informatie.

Ibis Besteksadministratie voor Infra

Ibis Besteksadministratie voor Infra van Brink houdt rekening met de administratieve voorwaarden zoals die in RAW-systematiek zijn vastgelegd. Het toepassen van een risicoregeling is hierbij optioneel. Ibis Besteksadministratie voor Infra biedt de kracht, de snelheid en de flexibiliteit om in de administratie zeer effectief en resultaatgericht te werken. De software is uiterst eenvoudig te bedienen doordat de invoer van gegevens gereduceerd is tot het invoeren van de gerealiseerde productie per bestekpost. Je kunt deze registratie dagelijks of wekelijks plaats laten vinden. Op basis van deze registratie genereert het programma diverse overzichten.

Functionaliteiten

 • Webbased
 • Geïntegreerd samenwerken
 • Digitale goedkeuring
 • RAW Systematiek 2020

Ibis voor Budgetten

Ibis voor Budgetten helpt projectmanagers, directievoerders, opdrachtgevers en adviseurs om met een Budget Bewakingsmodel grip te krijgen en te houden op de haalbaarheid van het project. De software vereenvoudigt het beheersen van alle projectuitgaven. 

Functionaliteiten

 • Bewakingsmodel
 • Toekomstprognoses
 • Gegevensuitwisseling
 • Rapportagemogelijkheden

Ibis voor Risico's

Risicomanagement wordt zowel voor projecten als het corporate governance beleid van organisaties een steeds belangrijker beheersaspect. Het helpt transparanter te werken, de faalkosten te verlagen en dus meer winst over te houden. Verder beïnvloedt de professionaliteit van risicomanagement je reputatie richting opdrachtgevers, partners en andere stakeholders, oftewel je toekomstige concurrentiepositie. Ibis voor Risico's stelt je in staat zowel alle potentiële risico’s proactiever te analyseren, als inzichtelijk te managen.

Meest gebruikte mogelijkheden

 • Dashboard
 • Scenarioanalyse
 • Rapportagemogelijkheden

Ibis voor Vastgoed

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met een toename in regeldruk en organisaties willen efficiënter werken door de interne en externe processen beter op elkaar te laten aansluiten.

In de praktijk is data vaak niet of niet eenvoudig te verkrijgen en is de betrouwbaarheid van data in zijn geheel soms onbekend. Het verzamelen van gegevens gaat vaak gepaard met het handmatig koppelen van veel verschillende informatiebestanden. Daarnaast bevindt steeds meer informatie zich buiten de eigen organisatie. Hierdoor wordt veel tijd besteed aan het zoeken naar informatie en worden beslissingen op basis van onvolledige informatie genome

Functionaliteiten

 • Digitale fase
 • Koppelfase
 • Verrijkfase
 • Controle
 • Visualiseerfase

Informatie- en BIM Management

Grip en overzicht binnen elke samenwerking dankzij een BIM

De afgelopen jaren zijn steeds meer aannemers, architecten, adviseurs, constructeurs en installateurs met een Bouw Informatie Model (BIM) gaan werken. Begrijpelijk, omdat sommige grote opdrachtgevers het verplicht stellen en een BIM zowel projecten inzichtelijker maakt, als de sleutel vormt tot efficiënter samenwerken en communiceren in bouwcombinaties.

Ibis Samenwerken in BIM

Ibis Samenwerken in BIM is webgebaseerde software voor het bekijken, managen en delen van BIM gerelateerde data zoals 3D-modellen op basis van IFC en issues op basis van BCF.

Autorisatiefunctionaliteit zorgt ervoor dat de relevante informatie alleen bij de juiste personen terecht komt. Dankzij een open document managementfunctionaliteit maakt Ibis Samenwerken in BIM het mogelijk om ook niet BIM gerelateerde data op te slaan, autoriseren en te delen via deze tool. Daarom bevat elke project in Ibis Samenwerken in BIM een volledig digitaal projectdossier.

Meest gebruikte functionaliteiten

 • BIM viewer
 • Webbased
 • Document management
 • Open IFC standaard
 • Issue Management

Brink

'Het kloppend hart van bouw, infra en vastgoed'

Stap met ons in het middelpunt van bouw, infra en vastgoed! Vanuit het hart van de markt houden wij met onze management- en adviesdiensten, softwareproducten en financiële oplossingen driehonderdzestig graden zicht op alle bewegingen. Samen met u zoeken we letterlijk de randen op van wat mogelijk is.

Daar zijn we mee begonnen in 1972 en sindsdien zijn we zo’n tweehonderdvijftig mannen en vrouwen sterk. Elk met een eigen aanvullend specialisme. Want bij Brink werken we samen. Met de meest uiteenlopende opdrachtgevers en partners. Met bijzonder veel data. Met een berg aan oplossingsgericht vermogen. Voor een diversiteit aan vraagstukken. In het hart komt alles samen. En in het hart staat Brink. Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Lees meer over Brink
Joy
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk