BIK bouw enthousiast over Ibis Calculeren voor Bouw Pro

BIK bouw enthousiast over Ibis Calculeren voor Bouw Pro

BIK bouw gebruikt Ibis software voor het calculeren van alle projecten. Hoofd bedrijfsbureau Ronn Blijleven vertelt hoe BIK bouw het calculatieproces heeft geprofessionaliseerd en informatie hergebruikt in Afas ERP-software. Voor de komende jaren heeft hij nog calculeren gerelateerd aan een BIM op de planning staan.

Bouwen In Ketensamenwerking

Ronn. Blijleven_2
“BIK bouw onderscheidt zich in de markt door nauw samen te werken met alle ketenpartners om het bouwproces te optimaliseren en zoveel mogelijk circulair te bouwen”, vertelt Blijleven. “Wij zijn sterk in transformatie- en renovatieprojecten waarbij verduurzamen een belangrijke eis is vanuit de opdrachtgever. Enkele recente voorbeelden daarvan zijn de 17 prefab gebouwde Havenlofts in de Nassauhaven van Rotterdam, de transformatie van het Rijksmonument Slaakhuys naar een hotel en supermarkt en het duurzaam renoveren van 46 appartementen in de Wolphaertstraat. Behalve veel renovatie- en transformatieprojecten bouwen wij ook nieuwe appartementen. De kosten van deze projecten begroten wij met Ibis Calculeren voor Bouw.”
 

Calculatieproces professionaliseren

Om succesvol te kunnen blijven groeien werkt BIK bouw ook aan het professionaliseren van de interne processen. “Wij hebben de afgelopen jaren zowel geïnvesteerd in Afas als nieuw ERP-systeem, als Ibis Calculeren voor Bouw voor de aanbestedings- en werkbegrotingen”, vervolgt Blijleven. “Zelf heb ik al ruim tien jaar ervaring met de IBIS-TRAD software, dus was het bijna vanzelfsprekend dat BIK bouw ook met software van Brink ging werken. Dat is voor mij namelijk het meest gebruiksvriendelijke calculatieprogramma, waarmee je met behulp van eigen en externe kostenbestanden snel projecten kunt begroten. Na de projectgunning kunnen wij dan met bijna één druk op de knop de benodigde werkbegroting genereren.”


Richting bim

“Tot enkele jaren geleden calculeerde BIK bouw nog met zelf samengestelde Excel-sheets”, blikt Blijleven terug. “Met Ibis Calculeren voor Bouw kunnen wij nu sneller en nauwkeuriger calculeren, maar ook eenvoudiger begrotingen inlezen in Afas, voor onze projectbewaking en nacalculatie. De komende jaren gaan wij met ondersteuning door Brink de mogelijkheden en voordelen van het calculeren op basis van een BIM onderzoeken. Dat kan momenteel al met Ibis Calculeren voor Bouw, alleen wordt een BIM nog maar beperkt toegepast in onze transformatie- en renovatieprojecten. Natuurlijk wel bij de nieuwbouw van appartementen, waarvoor wij ook steeds vaker opdrachten krijgen.”

werken met ibis calculeren voor bouw pro

“Terugkijkend op zo’n tien jaar ervaring met de calculatiesoftware van Brink, bevalt het werken met Ibis Calculeren voor Bouw Pro beter dan met IBIS-TRAD”, concludeert Blijleven. “De software werkt snel en wij kunnen onze licenties nu flexibeler gebruiken voor alle onderhanden projecten. Zelfs mijn collega’s die eerst met Excel calculeerden zijn er enthousiast over. Verder is het programma de afgelopen jaren steeds intuïtiever te gebruiken geworden en uitgebreid in functionaliteit. Om alle nieuwe functies te leren toepassen, volgen wij regelmatig de gratis praktische webinars en huren wij af en toe een Brink consultant in voor een halve of hele dag. De kosten daarvoor verdien je namelijk snel weer terug.”

 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!