Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Calculeren en kostenraming voor installatietechniek

De afgelopen jaren hebben Installaties een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Omdat ze technisch gezien steeds complexer worden en een grotere invloed krijgen op de duurzaamheid en het gebruikscomfort van gebouwen, constructies en infrastructuur tracés. Voor Brink redenen om de ondersteuning ervan in een aantal applicaties uit te breiden.

Calculeren en kostenraming voor installatietechniek

“Iedereen die al ervaring heeft met Microsoft Excel, kan vrij eenvoudig calculeren met Ibis Calculeren voor Installatietechniek”. “Zo intuïtief werkt het programma, zeker als je net als wij een groot deel van de werkzaamheden uit een uniforme moederbegroting met eigen recepten kunt kopiëren en plakken.

– Sjaak Ozinga Comfort Partners

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Ontdek de kracht van Ibis Meten Pro

Ook herkenbaar? Wekenlang bezig zijn met alle hoeveelheden uittrekken uit bouwtekeningen, het nauwgezet registreren van elke meting in een uittrekstaat en dan het totaal in een begroting verwerken, steeds weer opnieuw. Dit proces is echt een tijdrovende klus. Met de nieuwe versie van Ibis Meten in BIM: Ibis Meten Pro, is dit nu verleden tijd.

Functies

Efficiënter calculeren

Hoeveelheden uittrekken door middel van 2D en 3D modellen en koppelen aan een calculatie. Gebruik van Brink Kostenbestand voor actuele data of externe kostenbestanden zoals 2BA.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/budgetmanagement/rapportage.svg

Traditionele meetstaten

Bepaling van hoeveelheden om mee te begroten via interne meetstaten/uittrekstaten door op een handmatige manier aantallen en dimensies van in het project voorkomende onderdelen in te voeren en te koppelen aan begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/management.svg

Ibis meten in 2D

Bepalen van hoeveelheden in een 2D Pdf formaat en te koppelen aan herleidbare begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/plus.svg

Ibis meten in BIM

Bepalen van hoeveelheden in een 3D model en te koppelen aan herleidbare begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/informatie-bim-management/geintegreerd-samenwerken.svg

SQL

Werken in een SQL Server database biedt een betere beheersing van begrotingsdata en autorisatie functionaliteit.

Overzicht in projecten

Tijdens de ontwerpfase van een project inzicht krijgen in de onderhoudskosten van installaties. Oftewel bij de vormgeving, materialenselectie en technische oplossingen Life Cycle Costing meenemen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/projectmanagement/4projectmanagement.svg

MJOP/MJOB

Ibis Calculeren helpt beheerders bij het inventariseren en opstellen van alle onderhoudsbehoeften.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/calc.svg

Calculatie Uitwisselings Formaat

Wissel data middels de CUF standaard met calculatie- en projectadministratie software uit.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/kostenbestand.svg

Offerte spiegelen

Werk met deelbegrotingen en voeg deze toe aan de totaal begroting binnen een SQL Server database.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/add.svg

Brink kostenbestand

Branchespecifieke kostenbestand dat ingezet kan worden als referentiebegroting of basisbestand bij het begroten van projecten. 

Aanschaffen

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Ibis Calculeren voor installatietechniek brengt veel disciplines samen in één oplossing. Zo kun je er traditioneel, volgens de elementenmethode, BIM-gestuurd mee calculeren. 

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Start

Kosten per licentie:
Eenmalige kosten € 1.648,70
€ 69,20 per maand

Start met calculeren

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Mogelijkheid tot koppelen met 2BA Online artikelen
 • Ibis Meten Start (PDF hoeveelheden uittrekken)​Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Expert

Kosten per licentie:
Eenmalige kosten € 2.885,49
€ 120,69 per maand

Ontwikkel je tot expert

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Ibis Meten Pro (PDF of BIM-model hoeveelheden uittrekken)​
 • Ibis kostendatabase
 • Projecten en offertevergelijk
 • Meerjarenonderhoudsbegroting

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.

Wij installeren en implementeren de software op verzoek ook op locatie. Eén van onze consultants assisteert je hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.

Training en implementatie