Calculeren en kostenraming

Calculeren en kostenraming

Bepaal de bouwkosten met BIM

Ibis Calculeren biedt vergaande flexibiliteit om volgens verschillende methoden zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw project nodig is. Door processen te standaardiseren en te automatiseren worden faalkosten verminderd.

Sandin Avdic - vierkant
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk