Ibis Calculeren voor Vastgoed

Inventarisatie, conditiemeting, scenarioanalyse en meerjarenonderhoudsplanning

Ibis Calculeren voor Vastgoed helpt de inventarisatie van vastgoed en conditiemetingen volgens NEN 2767 te digitaliseren. Maar ook het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning/begroting, het uitvoeren van scenarioanalyses en kapitalisatieberekeningen in vergaande mate te automatiseren.

Inventarisatie, conditiemeting, scenarioanalyse en meerjarenonderhoudsplanning

Functies

Conditiemetingen volgens NEN 2767

Ibis Calculeren voor Vastgoed helpt de onderhoudsstatus van vastgoed efficiënt digitaal te inventariseren met conditiemetingen volgens NEN 2767. Maar ook scenarioanalyses en kapitalisatieberekeningen uit te voeren op basis van de strategische doelstellingen en het voorraadbeleid.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/external.svg

Conditiemeting

Onderhoudsstatus inventariseren volgens NEN 2767.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/kostenbestand.svg

Scenario’s

Planningen vergelijken op basis van een strategisch vastgoedbeleid.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/calc.svg

Inspecties

Geïntegreerde oplossing voor digitaal inspecteren volgens de NEN 2767..

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/pdf.svg

Planning

Optimaliseren van meerjarenonderhoudsplannen voor de budgettering.

Verduurzamen meerjarenonderhoudsplanning

Het opstellen, analyseren en bijsturen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), vergt veel kennis en tijd. Zeker nu vastgoedbeheerders de gehele portefeuille in enkele decennia moeten verduurzamen. Ibis Calculeren voor Vastgoed neemt al het routinematig rekenwerk uit handen en maakt de kostenposten inzichtelijker.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/mjob.svg

MJOP/MJOB

Ibis Calculeren helpt je bij onderhoudsinspecties en maken van de MJOP/begroting

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/3d.svg

Rapportages en projecten

Overzichten en rapportages samenstellen, inclusief integratie met projectadministratie(s).

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/sql.svg

Risicomatrices

Gebruik van verschillende risicomatrices gebaseerd op het vastgoedbeleid.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/add.svg

Gebrekenlijsten

Toevoegen van gebrekenlijsten met een toelichting.

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.

Wij installeren en implementeren de software op verzoek ook op locatie. Eén van onze consultants assisteert je hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.

Training en implementatie
Aanschaffen

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Ibis Calculeren voor Vastgoed bespaart je tijd en voorkomt fouten bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze software biedt je uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen de beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en invloed van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Start

Kosten per licentie:
€ 110,73 per maand

Start met vastgoedbeheer

 • Projectopbouw
 • Planning
 • Inspecties
 • Rapportages
 • Tot en met 3 licenties
Ibis Calculeren voor Vastgoed

Viewer

Kosten per licentie:
€ 35,99 per maand

Eenvoudige viewer

 • Alle Start en Pro functionaliteiten
 • Data kan niet gemuteerd worden
Ibis Calculeren voor Vastgoed

Inspectie

Kosten per licentie:
€ 35,99 per maand

Inspecteer assets

 • Volledige integratie met Start en Pro
 • NEN 2767-1 (Conditiemeting)
 • NEN 2767-2 (Gebrekenlijst)
 • Toevoegen gebrekenlijsten + toevoeging
 • Risicomatrices
 • Combineren inventarisatie met conditiemeting
Sandin Avdic - vierkant
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk