Ibis Calculeren voor Vastgoed

Inventarisatie, conditiemeting, scenarioanalyse en meerjarenonderhoudsplanning

Ibis Calculeren voor Vastgoed is het softwareprogramma voor vastgoedeigenaren die integraal grip willen op hun portefeuille. Het programma helpt bij het digitaal vastleggen van alle vastgoedgegevens. Inventariseren, conditiemetingen conform de NEN 2667, scenario's op basis van NEN-metingen en het is eenvoudig te koppelen met diverse financiële systemen. Meerjarenonderhoudsplanningen en begrotingen kunnen eenvoudig worden gegenereerd.

Inventarisatie, conditiemeting, scenarioanalyse en meerjarenonderhoudsplanning

Functies

Ibis Calculeren voor Vastgoed helpt bij het digitaal vastleggen van al uw vastgoedgegevens

Ibis Calculeren voor Vastgoed helpt de onderhoudsstatus van vastgoed efficiënt digitaal te inventariseren met conditiemetingen volgens NEN 2767. Maar ook scenarioanalyses en kapitalisatieberekeningen uit te voeren op basis van de strategische doelstellingen en het voorraadbeleid.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/external.svg

Fouten voorkomen

Gebruik het Brink Kostenbestand (KB&O) om de kostenbepaling van uw onderhoudsproces te standaardiseren om zo fouten te voorkomen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/kostenbestand.svg

Intuïtief

Door onze intuïtieve gebruikersinterface heeft u een korte implementatietijd en kunt u snel aan de slag met Ibis Calculeren voor Vastgoed.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/calc.svg

Begrotingen actualiseren

Eenvoudig uw begroting indexeren en actualiseren met het meegeleverde Brink Kostenbestand (KB&O) zorgt voor optimaal gebruikersgemak.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/pdf.svg

Informatie uitwisselen met ERP

Wissel gemakkelijk informatie uit met veelgebruikte ERP-software.

Ibis Inspecteren voor Vastgoed

Objectieve registratie van de technische staat! Meten is weten! Ibis Inspecteren voor Vastgoed is ontwikkeld om volgens de NEN 2767 methodiek op objectieve wijze de technische staat van uw vastgoedobjecten te registreren. In combinatie met onze "Digitale Vastgoedogen" is het met deze nulmeting mogelijk om een professionele en eenduidige meerjarenonderhoudsbegroting en -planning te kunnen maken.

 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/mjob.svg

Conditieregistratie

Eenduidige en normgebaseerde conditieregistratie van uw vastgoed.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/sql.svg

Risicomatrices

Gebruik van verschillende risicomatrices gebaseerd op het vastgoedbeleid.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/add.svg

Strategisch voorraadbeleid

Aansluiting op strategisch voorraadbeleid door gebruik van conditiescores.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/3d.svg

Conditiescores

Sneller verschillende scenario's uitwerken op basis van de gemeten conditiescores.

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.

Wij installeren en implementeren de software op verzoek ook op locatie. Eén van onze consultants assisteert je hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.

Training en implementatie
Aanschaffen

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Ibis Calculeren voor Vastgoed bespaart je tijd en voorkomt fouten bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze software biedt je uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen de beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en invloed van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Viewer

Kosten per licentie:
€ 35,99 per maand

Eenvoudige viewer

 • Alle Start en Pro functionaliteiten
 • Data kan niet gemuteerd worden
 • Leesrechten voor: projectopbouw, planning en rapportages
Ibis Calculeren voor Vastgoed

Start

Kosten per licentie:
€ 110,73 per maand

Start met vastgoedbeheer

 • Projectopbouw
 • Planning
 • Inspecties
 • Rapportages
 • Tot en met 3 licenties
 • Brink Kostenbestand (KB&O)
 • Inclusief integratie met Ibis Inspecteren voor vastgoed
Ibis Calculeren voor Vastgoed

Expert

Kosten per licentie:
€ 250,00 per maand

Excelleer in vastgoedbeheer

 • Alle Pro functionaliteiten 
 • Licentie Ibis Sturen op Vastgoed

Aanschaffen

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Onze inspectieapplicatie is speciaal ontworpen voor het maken van NEN 2767 vastgoedinspecties, deze wordt geïntegreerd meegeleverd vanaf de Pro versie. Maar is uiteraard ook los leverbaar om uw inspecteurs op locatie te ontzorgen.

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Inspectie

Kosten per licentie:
€ 35,99 per maand

Inspecteer Assets 

 • NEN 2767-1 (conditiemeting)
 • NEN 2767-2/4 (gebrekenlijst)
 • Toevoegen gebrekenlijsten
 • Riscomatrices
 • Combineren inventarisatie met conditiemeting