Duurzame eisen Moederbestek.nl praktisch toepasbaar in Ibis Specificeren voor RAW

Duurzame eisen Moederbestek.nl praktisch toepasbaar in Ibis Specificeren voor RAW

Opdrachtgevers staan voor de uitdaging om duurzaamheid te integreren in hun inkoopprocessen voor projecten. Moederbestek.nl biedt een praktische oplossing waarmee opdrachtgevers op een efficiënte manier duurzaamheid kunnen realiseren binnen de RAW-systematiek. Moederbestek.nl bevat duidelijke eisen voor duurzame producten, gericht op het verhogen van circulariteit en het verlagen van CO2-emissie.

Daarnaast zijn er richtlijnen opgenomen voor het omgaan met vrijgekomen materialen, met een focus op hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. De bestekteksten van Moederbestek.nl kunnen kosteloos worden toegepast in Ibis Specificeren voor RAW, en zijn opgesteld in nauw overleg met de ketenpartners; opdrachtgevers, recyclebedrijven, opdrachtnemers en toeleveranciers.

moederbestek.nl automatisch in ibis specificeren voor raw

Om de gebruiksvriendelijkheid van Moederbestek.nl te vergroten, heeft BouwCirculair de tekstinvoer geoptimaliseerd voor Ibis Specificeren voor RAW, waardoor soepel en efficiënt bestekken kunnen worden geschreven conform de CROW-richtlijnen. Deze teksten stellen wij beschikbaar voor al onze klanten die met Ibis Specificeren voor RAW werken.

In het proces heeft CROW feedback geleverd op de teksten om ervoor te zorgen dat deze naadloos aansluiten op de RAW-systematiek. Wij bieden een downloadservice aan waarmee voorbeeldbestanden en RAW-catalogi automatisch worden gedistribueerd, waaronder het bestek met duurzaamheidsteksten van Moederbestek.nl.
 Afbeelding3

Waar kan ik het bestek terugvinden?

Het bestek met de duurzaamheidsteksten van Moederbestek.nl kunt u terugvinden in de ingestelde map voor Ibis voor Infra-bestanden. Via het lint [Bestand] + [Instellingen] + [Opties] kunt u terugvinden welke map dat is op uw systeem:

2024-02-16_13-14-19
 

Meer informatie over moederbestek.nl?

Moederbestek.nl, een instrument van BouwCirculair, is de standaard voor circulair bouwen met haalbare prestaties. De teksten zijn vrij beschikbaar voor iedereen en richten zich op diverse aspecten zoals milieukosten (MKI), CO2-uitstoot, grondstoffengebruik, en meer. Het instrument biedt een uniforme en hanteerbare standaard met aandacht voor noodzakelijke prestaties van voorspelbare kwaliteit. Met tien jaar praktijkervaring en een groot draagvlak in de markt is Moederbestek.nl een bewezen werkbaar en kostenneutraal instrument.