Een blik in de toekomst van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek

Een blik in de toekomst van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek

Welkom in 2024! Een jaar met nieuwe kansen waarnaar wij graag met u vooruitkijken. De technologische veranderingen gaan snel, denk hierbij aan ontwikkelingen als machine learning en kunstmatige intelligentie. De opmars van toepassingen gebaseerd op ChatGPT zijn in 2023 in een stroomversnelling gekomen. Welke rol gaat (generatieve) AI spelen in onze dagelijkse werkzaamheden? Uiteraard volgen we die ontwikkelingen nauwlettend. Hoe kunnen wij deze technologie inzetten om het calculeren voor u nog makkelijker te maken?

 Lees hier de belangrijkste nieuwe functionaliteiten die u in 2024 van ons kunt verwachten.

1. Eén applicatie voor digitaal meten

Ibis Meten in 2D en Ibis Meten in BIM worden in de loop van 2024 samengevoegd tot één applicatie. Het meten met deze applicatie wordt nog makkelijker en alle tekeningen en modellen kunnen worden opgeslagen in één eenvoudige mappenstructuur voor uw projecten. Meer weten over deze nieuwe mappenstructuur? Lees dan blog over Ibis Meten Start. Ook verwachten we in 2024 het DWG-formaat (CAD) te gaan ondersteunen met deze vernieuwde applicatie Ibis Meten.
 

2. Makkelijker meetstaten maken

De bekende en veelgebruikte interne meetstaat in Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek wordt op veler verzoek uitgebreid met een geïntegreerde Excel-sheet. Simpelweg omdat iedereen heel makkelijk met Excel kan werken. Daarmee kunt u als calculator straks de uitkomst van een berekening en waarden uit Excel-cellen koppelen aan begrotingsposten, waarbij die Excel sheet in de begroting wordt opgeslagen.

3. ERP-integratie wordt uitgebreid

Een andere vernieuwing in onze calculatieprogramma’s voor de bouw en installatietechniek is het uitbreiden van de ERP-integraties. Daarmee kunt u namelijk veel tijd besparen bij de inkoop en voortgangsbewaking voor projecten. Dit betekent dat u als calculator straks bewakingscodes rechtstreeks uit het ERP-systeem kunt halen om deze toe te voegen aan alle relevante begrotingsposten voor een automatische koppeling. Ook verwachten wij dat in 2024 nog meer ERP-leveranciers onze generieke API-integratie gaan benutten.

4. Aansluiten op 12Build 

In lijn met het eenvoudiger mogelijk maken om informatie uit uw projectbegrotingen te kunnen hergebruiken in andere bedrijfsapplicaties en webservices, gaan wij goed aansluiten op 12Build. Dat is een veelgebruikt platform voor het optimaliseren van het inkoopproces bij aannemers. Met als grootste voordeel de kostbare tijd die u kunt besparen tijdens de aanbestedings- en voorbereidingsfase van projecten.

5. Meer grip op het softwaregebruik

Voor alle applicatiebeheerders gaan wij extra centrale instellingen toevoegen om op bedrijf- of groepsniveau op een consistente wijze met onze calculatiesoftware te kunnen werken. Tevens gaan wij er geleidelijk naar toe om onze software alleen nog maar via MSIX uit te leveren. Dat biedt voor u als calculator het voordeel dat u altijd met de laatste versie kunt werken, met alle nieuw toegevoegde functies en opgeloste bugs.

6. MilieuPrestatie Gebouwen berekenen en inzichtelijk maken

Het calculeren van een bouwproject gaat allang niet meer alleen over kosten. Het gaat ook over duurzaamheid en de impact op het milieu. In 2023 hebben wij al hard gewerkt aan een nieuwe webapplicatie voor het berekenen en inzichtelijk maken van de milieukosten en CO2-uitstoot van bouwproducten en werkzaamheden. In de loop van 2024 krijgt u als calculator het resultaat daarvan te zien in de vorm van een nieuwe webapplicatie, waarmee u tijdens het calculeren bewust rekening kunt houden met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

7. Verbeteringen voor de Belgische markt 

Sinds 2022 werkt Brink Software met een eigen accountmanager aan het ontwikkelen van de Belgische markt. Dit omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de Belgische en Nederlandse manier van werken. Maar er zijn ook belangrijke verschillen, en om die reden gaan wij in 2024 een aantal aanpassingen doorvoeren specifiek voor de Belgische markt. Gebaseerd op de toepassingservaringen en wensen van steeds meer Belgische aannemers en installateurs.

7. overstappen eenvoudiger

Omdat Brink Software niet de enige softwareleverancier voor de bouw- en installatiesector is, gaan wij tenslotte het overstappen naar Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek verder vereenvoudigen. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om meerdere tags of labels aan begrotingsregels toe te voegen, als een gebruiksvriendelijker alternatief voor het werken met een kleurcodering om openstaande acties te markeren.

calculeren in de cloud?

We zijn continu bezig om onze applicaties up-to-date te houden en uit te breiden met nieuwe functionaliteit. Steeds meer van onze software komt in de cloud te draaien en is via het web te benaderen. Hier zal onze focus dan ook meer komen te liggen. Steeds meer nieuwe onderdelen zullen als webapplicatie of webservice (SaaS) worden aangeboden. Onze lange termijnvisie is dat de volledige calculatie via een webapplicatie kan worden gedaan. Dit is uiteraard niet van de één op andere dag gerealiseerd, maar dat is voor alle nieuwe ontwikkelingen wel onze stip op de horizon.

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf u zich dan in voor één van de aankomende live webinars.

BRINK-Webinars_01_Calculeren voor Bouw-1

 

BRINK-Webinars_02_Meten

Lees hier ook nog de terugblik Ibis Bouw en Installatietechniek over 2023.