Eenvoudig & Snel Calculeren met Digitaal 2D-meten - Ibis

Eenvoudig & Snel Calculeren met Digitaal 2D-meten - Ibis

Het uittrekken en controleren van alle benodigde hoeveelheden voor bouw-, installatie- en infraprojecten is arbeidsintensief werk. Omdat veel aannemers nog traditioneel of volgens de elementenmethode begroten, is het belangrijk snel alle hoeveelheden te kunnen meten en berekenen. Brink Software maakt dat eenvoudig mogelijk met Ibis Meten in 2D.
 

Digitaal hoeveelheden meten

Hoewel het gebruik van een 3D BIM in grote projecten gestaag blijft toenemen, wordt het merendeel van alle bouwopdrachten nog op basis van digitale 2D-tekeningen gerealiseerd. Verder wordt een 3D BIM vaak in combinatie met 2D-tekeningen gebruikt, waarvan de meest gebruikte bestandsformaten DWG en PDF zijn. Voor calculatoren is het dus belangrijk dat zij makkelijk en nauwkeurig in digitale tekeningen kunnen meten om alle aanwezige informatie over de benodigde hoeveelheden te benutten. Vooral de vraag naar het digitaal meten in pdf-bestanden is en blijft groot.  
  

Nieuwe meetfuncties voor pdf-bestanden

Calculatoren moeten elke hoeveelheid die in bouwtekeningen aanwezig is, uittrekken in de eenheden m¹, m², m³ en stuks, met een nauwkeurigheid van drie decimalen. Deze worden in de meetstaten van ons calculatie programma voor bouw (Ibis Calculeren) geregistreerd als aantallen, lengtes, oppervlakken en omtrekken van bouwdelen en vervolgens gekoppeld aan begrotingsregels. De nieuwe Ibis Meten in 2D bouw software maakt het eenvoudig mogelijk om hoeveelheden digitaal te meten in pdf-bestanden. Ook zijn niet in 2D te meten hoeveelheden, zoals het volume van een ruimte en wand of hellende oppervlakken, met formules te berekenen en toe te voegen.      
 

Integratie Ibis Calculeren  

Ibis Meten in 2D onderscheidt zich van andere meetsoftware voor pdf-bestanden door de vergaande integratie met de begrotingsregels in onze software voor infra en gww: Ibis Calculeren en Ibis voor Infra. Er zijn namelijk koppelingen te maken vanuit meerdere pdf-bestanden met één begroting, per meetregel of (sub)totaal. Omdat de gekoppelde hoeveelheden vanuit Ibis Meten in 2D in de pdf-tekeningen zijn op te vragen, kan een calculator makkelijk wijzigingen verwerken en metingen hergebruiken. Verder maakt het gebruik van verschillende kleuren de calculaties visueel inzichtelijker voor besprekingen met andere projectbetrokkenen. 
 

Cloud software gebaseerd op Autodesk Force   

De nieuwe Ibis Meten voor 2D functionaliteit is beschikbaar als Cloud software, gebaseerd op het Autodesk Forge platform. Daardoor sluit het aan op de meest gebruikte ontwerp- en engineeringapplicaties voor de bouw-, installatie- en inframarkt in de Benelux. Tenslotte is het ook mogelijk om de nieuwe meetfuncties voor 2D-tekeningen in het pdf-formaat en 3D-meetfuncties voor een BIM gecombineerd te gebruiken bij het calculeren van projecten.  
 
Meer informatie hierover is te lezen op onze nieuwe website en aanvullend adviseren wij je uiteraard ook graag over de toepassing van Ibis Meten voor 2D in het calculatieproces.