Flexibeler indexeren voor deelopdrachten

Flexibeler indexeren voor deelopdrachten

Door de fors gestegen en snel veranderende energie- en materiaalprijzen kregen wij de vraag van klanten om de eenheidsprijzen voor deelopdrachten van raamovereenkomsten flexibeler te kunnen indexeren. Lees er hieronder meer over.

Meerjarige samenwerking op basis van dag- en weekprijzen

In de inframarkt werken opdrachtgevers en aannemers vaak meerdere jaren met elkaar samen op basis van raamovereenkomsten en deelopdrachten, voor het leveren van verschillende producten, diensten of werken. Een populaire contractvorm in een markt waar momenteel echter dag- en weekprijzen worden gehanteerd. Om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers meer flexibiliteit te bieden voor het actualiseren van prijzen, kan de opdrachtgever voortaan per bestekspost aangeven of de prijs mag worden geïndexeerd bij nieuwe of onderhanden deelopdrachten. Eenvoudiger en efficiënter is het niet te maken.
 
blog bestek
 

Gevolgen prijswijzigingen

Net als in andere markten veranderen de energie- en materiaalprijzen nu zoveel en vaak, dat flexibeler indexeren noodzakelijk is geworden voor de continuïteit van lange termijn samenwerkingsrelaties. In Ibis Besteksadministratie voor Infra wordt zo’n wijziging altijd in een logfile geregistreerd. Daardoor is het voor alle partijen op een transparante wijze duidelijk voor welke termijnfacturen welke prijzen van toepassing zijn. Tevens krijg je bij het goedkeuren van prijswijzigingen nog de melding dat het wellicht nodig is om een credit- of debetfactuur te maken voor de al gefactureerde termijnen van een deelopdracht.
 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!