Gebruikersbijeenkomst Ibis Besteksadministratie voor opdrachtgevers

Gebruikersbijeenkomst Ibis Besteksadministratie voor opdrachtgevers

Brink Software bespreekt regelmatig met zogenaamde ‘key users’ de wensen voor het verder ontwikkelen van de Ibis-applicaties. Een voorbeeld daarvan is de recente bijeenkomst voor opdrachtgevers die met Ibis Besteksadministratie voor Infra werken, waaraan enkele gemeenten, provincies en waterschappen hebben deelgenomen. Daar zijn goede inhoudelijke discussies gevoerd met als resultaat een document met belangrijke wensen, dat  de komende tijd natuurlijk ook nog met key users van andere opdrachtgevers en aannemers wordt besproken

efficiënt digitaal samenwerken

Ibis Besteksadministratie voor Infra is een SaaS-applicatie en app die aannemers en opdrachtgevers in staat stelt om efficiënt digitaal samen te werken. Daarom was het belangrijkste thema welke mogelijkheden opdrachtgevers nog zien om de samenwerking met aannemers bij het administratief verwerken van alle uitgevoerde werkzaamheden te verbeteren.  Daarvoor zijn eerst de toegevoegde functies sinds de vorige gebruikersbijeenkomst voor opdrachtgevers besproken en vervolgens de ontvangen vragen en wensen voor het verder ontwikkelen van Ibis Besteksadministratie voor Infra. 

Actieve software-ontwikkeling 

Bij de terugblik over de toegevoegde functies en verbeteringen sinds de vorige gebruikersbijeenkomst voor opdrachtgevers, werd duidelijk dat de aanwezige key users  ervaren dat Ibis Besteksadministratie voor Infra actief verder wordt ontwikkeld. Een voorbeeld van zo’n functie is het digitaal indienen van afwijkingen, te onderbouwen met tekst, documenten en afbeeldingen, om papierloos te laten goedkeuren of afwijzen. Een andere voor alle gebruikers tijdbesparende verbetering is de knop ‘gerealiseerd’ in het weekstaatoverzicht. Daarmee is namelijk via één druk op de knop de realisatievoortgang in tabel  en grafiek te zien.

Waardevolle inhoudelijke discussies

Vanuit Brink waren productbeheerder Arend Hoek, UI/UX-designer Wenyi Wever en accountmanagers Priscilla Kerremans en Freek Lassche bij de gebruikersbijeenkomst aanwezig. “Er zijn bijzonder waardevolle inhoudelijke discussies gevoerd over het nut en belang van alle ontvangen wensen voor nieuwe functies en verbeteringen”, zegt Lassche. “De meest relevante daarvan hebben wij samengevat in een document dat natuurlijk ook nog met andere softwaregebruikers wordt besproken voor hun feedback. Verder nodig ik elke gebruiker van Ibis Besteksadministratie voor Infra uit om hun ervaringen en verbeterwensen met ons te delen en gaan wij ook een vergelijkbare gebruikersbijeenkomst voor aannemers organiseren.”