Het aanbesteden van infra-projecten is ingrijpend aan het veranderen, onder invloed van een terugtredende overheid, toenemende aandacht voor duurzaam bouwen en technische innovaties.

Maar ook het verschuiven van RAW-aanbestedingen naar geïntegreerde en hybride contracten. Hoe win je in deze veranderende markt infra-aanbestedingen? 

Beste EMVI telt, niet de laagste prijs van het RAW-bestek

Vroeger won je  door met de laagste prijs in te schrijven op RAW-bestekken. Met daarna soms desastreuze gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit. Sinds het gebruik van het EMVI-criterium (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) door publieke opdrachtgevers, is er meer aandacht voor de prijs/kwaliteit verhouding ontstaan. Alleen hoe maak je nu de beste EMVI-aanbesteding? De fundering daarvoor leg je al tijdens de kostenraming. Wanneer namelijk alle kosten voor arbeid, materieel, materialen en inhuur inzichtelijk zijn, kun je slimmer aanbesteden. Daarmee bedoel ik de inzet van personeel en materieel op verschillende projecten optimaliseren en samenwerkingsverbanden opzoeken met specialisten, in plaats van elkaar alleen maar als concurrenten te zien. Behalve alle kosten tijdens het aanbesteden inzichtelijker te maken, is het tevens belangrijk er beter grip op te houden in de uitvoeringsfase. Bijvoorbeeld door de communicatie tussen de calculatieafdeling en projectadministratie te stroomlijnen. 

aanbestedingen

Geïntegreerd samenwerken in lijn met de trend van contracten en een raamovereenkomst

In lijn met de trend richting geïntegreerde contracten en raamovereenkomsten, is er in infra-projecten nog veel winst te behalen door beter geïntegreerd samenwerken. In andere markten, zoals de maakindustrie en offshore, is allang aangetoond dat met vergaande ketenintegratie grote besparingen te realiseren zijn. De basis daarvoor leg je als aannemer door samen met de advies- en ingenieursbureaus al in het ontwerpstadium beter inzicht en grip op alle kostenposten te krijgen. Wanneer je een project niet alleen moet realiseren maar ook nog eens jarenlang onderhouden, is het belangrijk anders naar de prijs-/kwaliteitverhouding van het ontwerp en de gebruikte materialen te kijken. Maar ook tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfasen efficiënter met alle partners te gaan samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld door de gebruikte applicaties beter op elkaar af te stemmen, digitale informatie op de bouwplaats te ontsluiten en via de cloud te gaan samenwerken binnen een centrale projectmanagementomgeving.     

Leren van nacalculaties en innovaties

Een andere belangrijke succesfactor voor het winnen van infra-aanbestedingen is leren van de eigen nacalculaties. Waaraan is meer geld besteed in een project dan gepland en uiteraard ook waarom? In welke werkzaamheden ben je als bedrijf minder sterk, die je in volgende projecten wellicht beter kunt uitbesteden? Een kritische evaluatie en nacalculatie van gerealiseerde projecten levert waardevolle verbeterpunten op, die je helpen volgende projecten te winnen. Daarvoor moet je uitvoeringsinformatie wel terugkoppelen naar de calculatieafdeling. Voor succesvolle bedrijven is informatie het nieuwe goud, omdat ze op basis daarvan hun processen voortdurend optimaliseren. Kortom, probeer te leren van de beschikbare projectinformatie. Last but not least is het belangrijk de steeds snellere technische innovaties te volgen en indien mogelijk ook zelf te ontwikkelen. Dat kan onder andere door ambitieuze jonge werknemers in dienst te nemen, die met de nieuwste technische ontwikkelingen zijn opgegroeid en opgeleid. 

Dik Berkheij is werkzaam als Accountmanager Infra bij Brink.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!