Ontdek het Projectendashboard - Infra | Ibis

Ontdek het Projectendashboard - Infra | Ibis

Ibis Besteksadministratie voor Infra stelt opdrachtgevers en aannemers in de Grond-, Weg- en Waterbouw in staat om efficiënter en transparanter met elkaar samen te werken. Samengevat is het een gebruiksvriendelijk online programma voor het registreren en rapporteren van de projectvoortgang. Om nog meer inzicht en grip op alle lopende projecten te krijgen, is Ibis Besteksadministratie voor Infra uitgebreid met een overzichtelijk projectendashboard en een aantal verbeteringen die het verwerken van afwijkingen vereenvoudigen. Verder is het voortaan ook mogelijk om een locatie te koppelen aan besteksposten en zijn er zoals bij elke nieuwe softwareversie gemelde bugs opgelost.

Projectendashboard

Dashboard(1) BLOG besteksadmGWW-opdrachtgevers willen de voortgang van al hun projecten overzichtelijk kunnen managen en onderling vergelijken. Daarom is Ibis Besteksadministratie voor Infra uitgebreid met een handig projectendashboard. Dit dashboard maakt visueel en procentueel de voortgang van projecten inzichtelijk, in relatie tot de start- en opleveringsdatum en bijbehorende inschrijvingsstaat. Daarbij is het ook mogelijk om terug te kijken in de tijd, om het ontstaan van afwijkingen ten opzichte van de inschrijvingsstaat te achterhalen. Als de projectmanager wil inzoomen op een bepaalde week, volstaat een muisklik op de grafische weergave om te switchen naar de onderliggende kengetallen.
 

Afwijkingen efficiënter verwerken

Het beoordelen en verwerken van afwijkingen in GWW-projecten is altijd een wisselwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Ibis Besteksadministratie voor Infra vereenvoudigt deze samenwerking met nieuwe ‘afwijkingenfunctionaliteit’. De software is nu via rollen en rechten zo te configureren dat bijvoorbeeld alleen de opdrachtnemer en een toezichthouder een afwijking kan invoeren, via de webapplicatie, tablet of smartphone, met bijbehorende foto’s en documenten. Daarna wordt de opdrachtgever daarover automatisch geïnformeerd om de afwijking te beoordelen en goed te keuren als een extra declaratie of verrekening met een bestekpost, of af te wijzen. Deze uitbreiding maakt het e-mailen en archiveren van aparte Excel- of Word-bestanden overbodig.


Administreren en registreren verbeteren

Ibis Besteksadministratie voor Infra maakt het voor opdrachtgevers en aannemers in de GWW eenvoudig mogelijk om locatie- en tijdonafhankelijk met elkaar samen te werken. Daardoor houden alle betrokkenen meer tijd over om aan de overeengekomen projectresultaten te werken. Conform de afspraken die zijn vastgelegd in de RAW Standaard 2020. Omdat het registreren en rapporteren van de week- en termijnstaten volledig digitaal verloopt, kunnen aannemers alle uitgevoerde werkzaamheden sneller factureren en als gevolg daarvan ook eerder betaald krijgen. De projectsamenwerking wordt voor iedereen transparanter en daardoor ook betrouwbaarder.

Arend Hoek
Productbeheerder

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!