Ibis Calculeren voor Infra versie 1.5 beschikbaar

Ibis Calculeren voor Infra versie 1.5 beschikbaar

 

Eenvoudiger en efficiënter calculeren

Vanaf begin juli is de 1.5 versie van Ibis Calculeren voor Infra beschikbaar. Daarin zijn veel gebruikerswensen van GWW-aannemers verwerkt. Een voorbeeld daarvan zijn de suggesties die je krijgt tijdens het handmatig invoeren van tarieven. Verder is er een aantal vaste en zelf te definiëren vrije variabelen toegevoegd en zijn velden met dezelfde variabelen te linken, om minder te hoeven invullen en wijzigingen sneller te kunnen doorvoeren. Ook hebben we het nog inzichtelijker gemaakt op welk niveau je aan het calculeren of wijzigen bent, via een zogeheten ‘kruimelpad’. Tevens worden aantekeningen duidelijker weergegeven en zijn tarieven op meer manieren te vervangen. Allemaal verbeteringen gericht op het nog eenvoudiger en efficiënter kunnen calculeren.
 

RAW-2022 ondersteuning

 Zoals inmiddels al wel bekend brengt het CROW sinds 2021 een jaarlijkse update van de RAW-systematiek uit, voor het maken van bestekken en contracten. Met als doel sneller alle veranderingen te kunnen volgen. Brink speelt daar natuurlijk telkens op in door alle wijzigingen direct te verwerken en ter beschikking te stellen. De Releaseversie 2022-09 is intern al verwerkt en vanaf september te gebruiken in de 1.5.1 versie van onze software. Een belangrijke wijziging dit jaar is de naamsverandering van ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)’ naar ‘Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)’ in bestekpost 960020. Dit lijkt een minieme aanpassing maar heeft in de praktijk invloed op meer plekken in de besteks- en calculatiesoftware.

 Grote functionele release
De 1.5 versie van Ibis Calculeren voor Infra is een grote functionele release met betrekking tot zowel alle toegevoegde en verbeterde functionaliteit, als opgeloste bugs. Natuurlijk probeer je als leverancier door zo goed mogelijk te testen bugs te voorkomen in een nieuwe release. Dat lukt in de praktijk echter nooit, door de vele en soms complexe relaties tussen de calculatiefuncties. Voor alle gebruikers van Ibis Calculeren voor Infra is het belangrijk dat gemelde fouten en wensen zoveel en zo snel mogelijk worden verwerkt. Op basis van de feedback van klanten en nieuwe klanten die overstappen van andere calculatiesoftware, lijkt het erop dat Ibis Calculeren voor Infra zich in positieve zin onderscheidt van andere calculatieprogramma’s.
  

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!