Schagen infra: “Ibis software voorkomt fouten in de projectadministratie en vergroot onze transparantie richting opdrachtgevers”

Schagen infra: “Ibis software voorkomt fouten in de projectadministratie en vergroot onze transparantie richting opdrachtgevers”

Schagen infra uit Hasselt is een wegenbouwbedrijf dat vanaf de ontwerpfase tot en met het benodigde onderhoud infrastructurele projecten realiseert. Hier vertellen operationeel manager Jarno Kiers, uitvoerder Erwin Beens en administratief medewerkster bedrijfsbureau Simone Snijder de ervaringen met Ibis Calculeren voor Infra en Ibis Besteksadministratie voor Infra.

samen maken we morgen

Schagen infra is al ruim zeventig jaar een familiebedrijf dat zich in de wegenbouw onderscheidt met eigen asfalt- en betonproductie en het zelf verwerken daarvan. Maar ook met duurzamere wegen door dankzij constructieversterkingen en innovaties minder asfalt en beton te gebruiken en deze bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken na hun eerste levenscyclus. “Wij werken met circa 190 mensen in zeven regio’s aan de wegeninfrastructuur van morgen”, vertelt Kiers. “Verder investeren wij ook nog in emissieloos werken met elektrische vrachtwagens en kranen. De wegenbouwprojecten die wij merendeels voor gemeenten realiseren worden zowel op basis van RAW-bestekken als raamovereenkomsten gegund.”     
 

“De Ibis software voor infra voorkomt fouten in de projectadministratie en vergroot onze transparantie richting opdrachtgevers”, zegt operationeel manager Jarno Kiers.

Professionaliseren projectcalculaties en -administratie    

IMG_0296Om een wegenbouwproject gegund te krijgen moeten eerst alle kosten nauwkeurig worden begroot, terwijl gemeenten tijdens de uitvoering een duidelijk inzichtelijke projectadministratie verwachten. “In 2015 zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger voor de kostencalculaties in onze Baan ERP-software, omdat de ondersteuning daarvan ophield. Tevens wilden wij het administreren van alle verrichte werkzaamheden tijdens de uitvoering van onze projecten professionaliseren, omdat gemeenten daarvoor geen Excel-spreadsheets meer willen. Omdat Brink voor beide toepassingen veelgebruikte software leverde, werken wij nu alweer zo’n acht jaar met de programma’s Ibis Calculeren voor Infra en Ibis Besteksadministratie voor Infra.”  

 

Gebruiksvriendelijke software die foutkans verkleint

“Voor mij werkt Ibis Besteksadministratie voor Infra veel gemakkelijker dan handgeschreven dagboeken en Excel-sheets”, zegt Beens. “Alle verrichtte werkzaamheden kan ik eenvoudig gerelateerd aan de betreffende besteksposten overzichtelijk in de weekrapporten registreren, met zo nodig een foto ter verduidelijking”. “De Ibis software voor infra voorkomt fouten in de projectadministratie en vergroot onze transparantie richting opdrachtgevers”, vult Kiers aan. “Verder is de Ibis software via de Cloud altijd en overal op een laptop of smartphone te gebruiken en kunnen wij vanuit het calculatieprogramma ook informatie exporteren voor hergebruik in de besteksadministratie en voor kostenbeheersing in ons ERP-systeem.” 

“Voor mij werkt Ibis Besteksadministratie voor Infra veel gemakkelijker dan handgeschreven dagboeken en Excel-sheets”, aldus uitvoerder Erwin Beens.

 

Samen software verbeteren 

Schagen Infra werkt momenteel met een 10-tal licenties van Ibis Calculeren voor Infra en een 40-tal van Ibis Besteksadministratie voor Infra. Gedurende de afgelopen acht jaar hebben zij met feedback uit de praktijk actief bijgedragen aan het verder verbeteren van de Ibis software. “Wij organiseren regelmatig een updatecursus hier in Hasselt voor alle nieuwe en verbeterde functies en bespreken dan tegelijkertijd onze ervaringen met het toepassen daarvan”, vertelt Snijder. “In de loop der jaren zijn er daardoor al verschillende wensen ingevuld en ontstaan er tijdens het dagelijks gebruik ook weer nieuwe wensen die wij aan Brink Software blijven voorleggen.”
 

“Wij organiseren regelmatig een updatecursus hier in Hasselt voor alle nieuwe en verbeterde functies en bespreken dan tegelijkertijd onze ervaringen met het toepassen daarvan”, vertelt Snijder.