Vier ingrijpende veranderingen in de vastgoedmarkt

Vier ingrijpende veranderingen in de vastgoedmarkt

Brink Software - Vastgoed - Data
De vastgoedmarkt gaat de komende decennia ingrijpend veranderen. Wat zijn de grootste beïnvloeders en hoe kunnen investeerders en beheerders nu op deze veranderingen inspelen? Hoewel de vastgoedmarkt natuurlijk uit verschillende segmenten bestaat, krijgen ze allemaal te maken met vier ingrijpende veranderingen.
 

Sneller veranderen

Een belangrijke les van de huidige pandemie is dat bedrijven sneller moeten kunnen inspelen op veranderingen. Niemand heeft eind 2019 bij het opstellen van de meerjarenbegroting en planning voor 2020 rekening gehouden met het scenario dat iedereen plotseling vanuit huis ging werken en dat waarschijnlijk ook voor langere tijd parttime blijft doen. De impact van deze verandering is groot en gaat de komende jaren mogelijk leiden tot het afstoten van vastgoed door tegenvallende bezettingsgraden. Om sneller te kunnen veranderen zijn een realtime inzicht in alle data en een flexibele organisatie onontbeerlijk.   
 

Verduurzamen

Een verandering waar vastgoedbeheerders al enkele jaren op moeten inspelen is het verplicht verduurzamen van alle woningen en gebouwen voor 2050. Dertig jaar lijkt ver weg, maar deze stip op de horizon beïnvloedt nu al de beleidsmatige keuzes en MJOB’s van woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders. Om verduurzamingsinvesteringen goed te laten renderen is het belangrijk dat alle betrokken disciplines meedenken en -werken aan effectieve verbeteringen. Dit betekent top-down mogelijke scenario’s analyseren en alle aanwezige operationele kennis en ervaring met onderhoud benutten bij het plannen en begroten van de verduurzamings ingrepen.    

Digitale transformatie

Elke organisatie ondergaat momenteel een digitale transformatie, waarvan de planning door de pandemie onder een toenemende druk is komen te staan. Deze verandering biedt interessante kansen om het inzicht en de grip op alle processen te verbeteren en met betere kwaliteit data de dienstverlening te verbeteren. Over enkele jaren wordt er in geen enkel bedrijfsproces nog met papieren documenten gewerkt en delen alle betrokken partijen digitaal informatie met elkaar. Daar kunnen vastgoedbeheerders op inspelen door eigen vastgoedinformatie te koppelen met geografische data en informatie van onderhoudspartners, om beter afgewogen keuzes te maken.
 

Anders samenwerken

In het verleden zijn bedrijven en overheden georganiseerd door gespecialiseerde afdelingen op basis van seriële processen en hiërarchische besluitvorming met elkaar te laten samenwerken. Om sneller op veranderingen in te spelen wordt er steeds vaker parallel en projectmatig gewerkt. Daarvoor is actuele data en integratie van processen en ondersteunende applicaties nodig. Deze verandering sluit aan op de ontwikkelingen met betrekking tot cloud computing, scrum methodiek en ‘single source of truth’ data. Ook voor het benutten van de voordelen die nieuwe technologie als AI en beeldherkenning bieden, is vergaande integratie van processen en systemen vereist.   
 

IBIS-MAIN Online en samenwerking met Luxs 

Ook IBIS-MAIN van Brink Software is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De nieuwe versie MAIN Online is eenvoudig altijd en overal te gebruiken als webapplicatie via het Internet, waarbij alle data veilig wordt opgeslagen binnen onze eigen Microsoft Azure cloudomgeving. Verder zijn de analyse- en exportmogelijkheden uitgebreid en is data inzichtelijker te maken met dashboards van onze samenwerkingspartner Luxs. Tenslotte is er een compleet nieuwe module ontwikkeld om met behulp van beeldherkenningstechnologie automatisch onderhoudsgevoelige elementen en hoeveelheden te bepalen. 
 
Als je meer informatie wilt over hoe je het beste op bovenstaande veranderingen kunt inspelen, of over de nieuwe functionaliteit van IBIS-MAIN Online, kunt je uiteraard contact met mij opnemen.
 
Alex van der Leer, senior manager bij Brink Management & Advies. 
 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!