Data biedt enorme kansen voor vastgoedorganisaties.

Brink is een expert in het leveren van software voor het creëren, verzamelen, structureren en visualiseren van gegevens over vastgoed. “Weten wat je hebt”, krijgt met onze oplossing een hele nieuwe betekenis

Scroll

Wat kan je er mee?

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met een toename in regeldruk en organisaties willen efficiënter werken door de interne en externe processen beter op elkaar te laten aansluiten.

In de praktijk is data vaak niet of niet eenvoudig te verkrijgen en is de betrouwbaarheid van data in zijn geheel soms onbekend. Het verzamelen van gegevens gaat vaak gepaard met het handmatig koppelen van veel verschillende informatiebestanden. Daarnaast bevindt steeds meer informatie zich buiten de eigen organisatie. Hierdoor wordt veel tijd besteed aan het zoeken naar informatie en worden beslissingen op basis van onvolledige informatie genomen.

Wat zit er in?

Wij digitaliseren snel en efficiënt vastgoed en koppelen alle systemen en openbare bronnen, zodat gebruikers integraal beschikken over alles wat zij willen weten over hun bezit. Daarmee word je maximaal ondersteund bij het beantwoorden van al je vastgoedvraagstukken”.

 • Digitale fase

  Meer info
 • Koppelfase

  Meer info
 • Verrijkfase

  Meer info
 • Controle

  Meer info
 • Visualiseerfase

  Meer info