Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Ibis software voor installatietechniek

Installaties vervullen een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Omdat ze technisch complexer worden en een grotere invloed krijgen op de duurzaamheid en het gebruikscomfort van gebouwen of constructies. Redenen genoeg om ze via het nieuwe calculeren in de installatietechniek integraal te gaan meenemen bij de kostprijsberekening voor projecten.

Meer informatie

Integraal samenwerken in de bouw, infra en installatietechniek.

Door betere technische mogelijkheden en innovatie wordt er in de bouwsector en civiele techniek vaker met een 'Bouw Informatie Model' (BIM) gewerkt. Begrijpelijk omdat zo'n model het samenwerken en communiceren tussen alle projectbetrokkenen structureert en vereenvoudigt. Met als belangrijkste resultaten tijdbesparingen en een kleinere kans op het maken van fouten. Maar ook omdat opdrachtgevers het simpelweg voorschrijven. Hoewel installateurs dus al wel meewerken aan het creëren en gebruiken van een BIM, calculeren ze de kostprijs van alle technische installaties vaak nog met verouderde software. Een aantal van zelfs nog in Excel-sheets. De komende jaren wordt het nieuwe calculeren in de installatietechniek BIM-gestuurd. 

Ook in opkomst zijn online databases met product- en prijsinformatie, zoals van 2ba. Dankzij deze online database kunnen alle ketenpartners vertrouwen op de meest actuele informatie over miljoenen producten, zonder dat ze die zelf continu hoeven te onderhouden. Snel toegankelijk via slimme filter- en zoekfuncties en direct te gebruiken in calculatiesoftware. Uiteraard met ondersteuning van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM).

Calculeren in de installatietechniek wordt ook beïnvloed door Life Cycle Costing. Oftewel aandacht voor de totale verwachte kosten van installaties tijdens de hele exploitatieperiode. Dat is een logisch gevolg van het toenemende duurzaamheidsbewustzijn in de markt en praktisch gezien te realiseren door calculatiesoftware te gebruiken met functionaliteit voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting. Een bijkomend voordeel van de Life Cycle Costing methodiek is dat zowel aannemers als installateurs al tijdens de ontwerpfase van projecten kostenbewustere keuzes maken over zowel de vormgeving als het materiaalgebruik.

Calculeren

Eenvoudig en accuraat een sluitende begroting

Ibis Calculeren biedt vergaande flexibiliteit om volgens verschillende methode zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw projecten nodig is. Dankzij standaardisatie en automatisering maakt Ibis Calculeren het mogelijk om consistenter en gedetailleerder te calculeren waardoor faalkosten worden verminderd en tijd wordt gewonnen.

Het toenemend gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) maakt calculeren en begroten in alle sectoren transparanter en geeft alle betrokken partijen meer inzicht en grip gedurende het gehele bouwproces. Ibis Calculeren groeit mee met de aannemer en zorgt dat zowel de kleine als grote aannemer efficiënter kan werken. Deze functionaliteiten worden ondergebracht in een professionele en herkenbare uitstraling die gemakkelijk te integreren is met de software van partners. Uiteraard altijd en overal toegankelijk via de cloud.

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Ibis Calculeren brengt veel disciplines samen in één oplossing. Zo kun je er traditioneel, volgens de elementenmethode, BIM-gestuurd mee calculeren. Dankzij vergevorderde technieken kunnen de hoeveelheden ook door middel van 2D en 3D modellen worden uitgetrokken en gekoppeld worden aan een calculatie. Als basis voor de begroting biedt Ibis Calculeren de mogelijkheid om zowel gebruik te maken van het Brink Kostenbestand als externe kostenbestanden zoals 2BA, de standaard in de installatiebranche. Daarnaast is het ook mogelijk om referentiebegrotingen zoals Archidat in te lezen. Eenvoudige koppelingen met Microsoft Excel en Word maken het voor de gebruiker gemakkelijk om snel hoeveelheden uit te trekken, bijlage toe te voegen en voorbladen op te maken.

Meest gebruikte functionaliteiten

  • Traditionele meetstaten
  • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
  • Ibis Meten in 2D
  • Ibis Meten in BIM
  • Brink Kostenbestand
  • 2BA Online Artikelen
  • SQL

Brink

Webinars voor Installatietechniek

Onze account- en productmanagers stellen hun expertise beschikbaar tijdens onze webinars over uiteenlopende onderwerpen. Schrijf je in voor een van onze webinars en raak op afstand bekend met onze functionaliteiten.

Bekijk hier het overzicht..
Webinars voor Installatietechniek

Wat Brink Software voor jou kan betekenen!

Meer grip op de kosten.

Een must voor elke aannemer. Budgettering en beheersing van kosten zijn voor elke bedrijf en project belangrijke processen, die het verschil tussen winst en verlies bepalen.

Bespaar tijd en voorkom fouten.

Door gebruik te maken van praktijk gebaseerde elementen is het maken van kostenramingen in vergaande mate te automatiseren. Daarmee bespaar je tijd en voorkom je kostbare fouten. Verder kun je gemakkelijk een scenarioanalyse uitvoeren.

Helder calculeren en begroten.

Het toenemend gebruik van 2D (PDF) en 3D (BIM) maakt calculeren en begroten in de bouw transparanter. Zowel opdrachtgevers als aannemers krijgen daardoor namelijk beter inzicht in alle hoeveelheden.

Ibis voor Calculeren in de cloud stelt ons bedrijf in staat om veilig te werken zowel op kantoor als thuis

— Daniëlle van Rhenen · Bouwbedrijf C.C. van Rhenen

Ibis voor Calculeren in de cloud stelt ons bedrijf in staat om veilig te werken zowel op kantoor als thuis

— Daniëlle van Rhenen · Bouwbedrijf C.C. van Rhenen