Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Ibis software voor Vastgoed

In de vastgoedmarkt willen beleggers en beheerders vooral hun rendement optimaliseren en mogelijke risico's minimaliseren. Dat is sinds de financiële crisis moeilijker geworden. Door het meerjarenonderhoud strategischer te plannen en te managen, zijn vaak nog aanzienlijke kosten te besparen en dus rendementsverbeteringen te realiseren.

Meer informatie

Het plannen en managen van meerjarig onderhoud

Bij Brink helpen wij vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Op basis van strategische doelstellingen en het voorraadbeleid kun je de onderhoudsstatus inventariseren met behulp van conditiemetingen volgens NEN 2767,  scenarioanalyses en daaraan gerelateerde kapitalisatieberekeningen uitvoeren en uitgebreide managementrapportages en presentaties genereren. Deze tool neemt je veel routinematig rekenwerk uit handen bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Calculeren

Eenvoudig en accuraat een sluitende begroting

Ibis Calculeren biedt vergaande flexibiliteit om volgens verschillende methode zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw projecten nodig is. Dankzij standaardisatie en automatisering maakt Ibis Calculeren het mogelijk om consistenter en gedetailleerder te calculeren waardoor faalkosten worden verminderd en tijd wordt gewonnen.

Het toenemend gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) maakt calculeren en begroten in alle sectoren transparanter en geeft alle betrokken partijen meer inzicht en grip gedurende het gehele bouwproces. Ibis Calculeren groeit mee met de aannemer en zorgt dat zowel de kleine als grote aannemer efficiënter kan werken. Deze functionaliteiten worden ondergebracht in een professionele en herkenbare uitstraling die gemakkelijk te integreren is met de software van partners. Uiteraard altijd en overal toegankelijk via de cloud.

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Met de Ibis software bieden wij alle benodigde gereedschappen voor zowel het inspecteren van de huidige conditie, als het transparanter plannen van meerjarenonderhoud voor al je vastgoedobjecten. Daardoor kun je beter onderbouwde beslissingen nemen over de nodige onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herbestemming, sloop, of verkopen van objecten.

Meest gebruikte functionaliteiten

  • Projectopbouw
  • Planning
  • Inspecties
  • Scenario's

Brink

Webinars voor Vastgoed

Onze account- en productmanagers stellen hun expertise beschikbaar tijdens onze webinars over uiteenlopende onderwerpen. Schrijf je in voor een van onze webinars en raak op afstand bekend met onze functionaliteiten.

Bekijk hier het overzicht..
Webinars voor Vastgoed

Wat Brink software voor jou kan betekenen!

Meer grip op de kosten.

Een must voor elke aannemer. Budgettering en beheersing van kosten zijn voor elke bedrijf en project belangrijke processen, die het verschil tussen winst en verlies bepalen.

Bespaar tijd en voorkom fouten.

Door gebruik te maken van praktijk gebaseerde elementen is het maken van kostenramingen in vergaande mate te automatiseren. Daarmee bespaar je tijd en voorkom je kostbare fouten. Verder kun je gemakkelijk een scenarioanalyse uitvoeren.

Helder calculeren en begroten.

Het toenemend gebruik van 2D (PDF) en 3D (BIM) maakt calculeren en begroten in de bouw transparanter. Zowel opdrachtgevers als aannemers krijgen daardoor namelijk beter inzicht in alle hoeveelheden.

Ibis voor Calculeren in de cloud stelt ons bedrijf in staat om veilig te werken zowel op kantoor als thuis

— Daniëlle van Rhenen · Bouwbedrijf C.C. van Rhenen

Ibis voor Calculeren in de cloud stelt ons bedrijf in staat om veilig te werken zowel op kantoor als thuis

— Daniëlle van Rhenen · Bouwbedrijf C.C. van Rhenen