Inventarisatie, conditiemeting (NEN 2767) en meerjaren onderhoudsplan

Ibis Calculeren voor Vastgoed helpt vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Op basis van strategische doelstellingen en het voorraadbeleid kun je de onderhoudsstatus inventariseren met behulp van conditiemetingen volgens NEN 2767, scenarioanalyses en daaraan gerelateerde kapitalisatieberekeningen uitvoeren en uitgebreide managementrapportages en presentaties genereren.

Scroll

Wat kan je ermee?

Ibis Calculeren voor Vastgoed neemt je veel routinematig rekenwerk uit handen bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze software bied je namelijk uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen de beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en de dynamiek van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het programma helpt je alle onderhoudsgegevens van je vastgoedobjecten op consistente wijze te registreren voor het begrotingsproces. Als je wilt, kun je met onze optionele modules ook alternatieve scenario- of kapitalisatieanalyses doorrekenen en vergelijken. Verder zijn alle gegevens uit je begroting eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties.

Ook voor de inspecteur heeft Brink Software een inspectieapplicatie om werkzaamheden uit te voeren die volledig is geïntegreerd met Ibis Calculeren voor Vastgoed.

 • Projectopbouw

  Meer info
 • Planning

  Meer info
 • Inspecties

  Meer info
 • Rapportages

  Meer info
 • Scenario's

  Meer info
 • Conditiemeting (NEN 2767-1)

  Meer info
 • Gebrekenlijst (NEN 2767-2)

  Meer info
 • Risicomatrices

  Meer info
 • MJOP/ MJOB

  Meer info

Voordat je er mee aan de slag gaat

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen alledaagse taak, daarom zorgen wij voor een goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om je organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten. Wij installeren en implementeren de software op verzoek ook op locatie. Eén van onze consultants assisteert je hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je gedurende het gebruik van de software up-to-date blijft met nieuwe functionaliteiten die wij gedurende het jaar toevoegen aan de software om de beste in de markt te blijven.