Ibis software voor Specificeren

Dé tool voor het maken van een RAW-bestek met de CROW richtlijnen

Bij het schrijven van een bestek stel je een volledige werkomschrijving van het GWW-plan op. Daarbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk tijd besteedt kan worden aan de bijzondere eisen en aspecten van het project, in plaats van alle standaardregels en bestekonderdelen. Dat kan door het schrijven van RAW-bestekken in vergaande mate te automatiseren.

Meer informatie

RAW Bestek, Raamovereenkomst, OMOP, UAV of UAV GC

Door veelgebruikte teksten in eigen referentiebestekken op te nemen, worden deze een steeds explicietere vertaling van de eigen werkmethodiek en meest gangbare materialen. Onze software voor het automatiseren van bestekschrijven in de GWW helpt ook om de vele wijzigingen snel en consistent door te voeren en je eerste kostenramingen te maken.

RAW-systematiek 2020

Uiteraard hebben we onze software verrijkt met de RAW-systematiek 2020. Dit vormt de basis voor het maken van bestekken volgens een uniforme, gestandaardiseerde methode. Oude RAW-bestekken worden zonder probleem geconverteerd naar de nieuwste versie.

Integratie MS Word

Dankzij de integratie met Microsoft Office kunnen gemakkelijk Microsoft Word documenten worden gemaakt met informatie uit projecten.

V&G Plan

In Ibis Specificeren voor RAW hebben we functionaliteit toegevoegd voor het maken van Veiligheids- & Gezondheidsplannen. Voor het aanleveren van veiligheidsdata in de vorm van een risico- en maatregelentabel zijn we een samenwerking gestart met Aboma uit Ede, een autoriteit op dit gebied.

Nauwkeurig en snel

Door zoveel mogelijk het proces van RAW-bestekken schrijven te automatiseren, voorkom je niet alleen veel fouten maar win je ook veel tijd. Zo blijft er veel tijd over voor de belangrijke eisen en aspecten van een project.

weekrapporten

Ibis Specificeren voor RAW

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN IBIS APPLICATIES

Selecteer je branche

Brink

'Het kloppend hart van bouw, infra en vastgoed'

Stap met ons in het middelpunt van bouw, infra en vastgoed! Vanuit het hart van de markt houden wij met onze management- en adviesdiensten, softwareproducten en financiële oplossingen driehonderdzestig graden zicht op alle bewegingen. Samen met u zoeken we letterlijk de randen op van wat mogelijk is.

Daar zijn we mee begonnen in 1972 en sindsdien zijn we zo’n tweehonderdvijftig mannen en vrouwen sterk. Elk met een eigen aanvullend specialisme. Want bij Brink werken we samen. Met de meest uiteenlopende opdrachtgevers en partners. Met bijzonder veel data. Met een berg aan oplossingsgericht vermogen. Voor een diversiteit aan vraagstukken. In het hart komt alles samen. En in het hart staat Brink. Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Lees meer over Brink