Inventarisatie, conditiemeting (NEN 2767) en meerjaren onderhoudsplan

IBIS-MAIN helpt vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Op basis van strategische doelstellingen en het voorraadbeleid kunt u:

  • De onderhoudsstatus inventariseren m.b.v. conditiemetingen volgens NEN 2767
  • Scenarioanalyses en daaraan gerelateerde kapitalisatieberekeningen uitvoeren
  • Uitgebreide managementrapportages en presentaties genereren
Wij begroten en plannen alle onderhoudswerkzaamheden al sinds begin deze eeuw met IBIS-MAIN.

IBIS-MAIN neemt u veel routinematig rekenwerk uit handen bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze software biedt u namelijk uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen uw beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en de dynamiek van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het programma helpt u alle onderhoudsgegevens van uw vastgoedobjecten op consistente wijze te registreren voor het begrotingsproces. Als u wilt, kunt u met onze optionele modules ook alternatieve scenario- of kapitalisatieanalyses doorrekenen en vergelijken. Verder zijn alle gegevens uit uw begroting eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties.

Ook voor de inspecteur heeft Ibis een applicatie om zijn werkzaamheden uit te voeren die volledig is geïntegreerd met IBIS-MAIN: IBIS4Inspectie.

IBIS-MAIN
v.a.€ 935,-
Probeer nu 14 dagen gratis