Brink. Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed.

Als zo’n driekwart van het Nederlandse bouwvolume door onze Ibis software gaat, heb je wel wat neergezet. De ramingen, calculaties, begrotingen, planningen en administratiehandelingen die met behulp van ons Integraal Bouw Informatie Systeem uitgevoerd worden, vormen voor menige partij het hart van hun werkzaamheden. Dagelijks. Bij Brink  staan we daar niet elke dag bij stil en dat komt onder meer omdat we al bezig zijn met de volgende generatie software. En het mooie is, samen met de knowhow van de collega’s van Management / Advies en Financial Structures geeft dit ongekende mogelijkheden.

Lees hier meer over Brink

Software, management en advies

Het analyseren en vertalen van maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor de bouw, infra en vastgoed is belangrijker dan ooit. Brink speelt hierop in met een unieke combinatie van advisering, informatisering en projectmanagement. Van politiek-bestuurlijk niveau tot en met de bouwplaats en tijdens de exploitatiefase. De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als de beschikbaarheid van data en het belang van informatisering toe. Daarom moeten wij sneller komen met antwoorden en de tools die daarbij helpen, dit vraagt om extra aandacht en een bundeling van krachten. Door het combineren van onze expertise van Management / Advies én Software voor de bouw, infra en vastgoed ontstaat synergie en wordt de innovatie- en slagkracht van alle bedrijfsonderdelen enorm versterkt.

Zo breed als de markt van bouw, infra en vastgoed is, zo breed zijn ook onze opdrachtgevers vertegenwoordigd. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van landelijk tot lokaal. Brink voorziet u binnen de gehele keten van advies, ondersteuning in management en marktbrede softwaretools. Vanuit een integrale visie en aanpak.

Lees hier meer over Brink
Software, management en advies