3 valkuilen bij calculeren vanuit een BIM

De I van Bouw Informatie Model is een belangrijke sleutel voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking in bouwprojecten. Door alle beschikbare informatie zowel multidisciplinair als in meerdere fasen te hergebruiken. Bijvoorbeeld door vanuit een Bouw Informatie Model te gaan calculeren en plannen. Let bij de realisatie daarvan op onderstaande drie valkuilen.

Verkeerde verwachtingen

ICT-projecten leveren soms niet de gewenste resultaten op omdat de betrokken partijen beginnen met verschillende of verkeerde verwachtingen. Bij calculeren vanuit een Bouw Informatie Model moet je bijvoorbeeld niet verwachten dat alle benodigde hoeveelheden met één druk op de knop uit een ontwerpmodel te halen zijn. Simpelweg omdat architecten en bouwkundige modelleurs een Bouw Informatie Model opzetten voor visualisatiedoeleinden en geometrische foutcontroles (clash detection). Wanneer je als calculator daarvan uitgaat, levert het uittrekken van alle beschikbare hoeveelheden een tijdbesparende basis op voor de kostprijsberekening. Zeker als je gebruik maakt van speciale calculatiesoftware voor het automatisch uittrekken van hoeveelheden uit modellen, zoals BIM-meetstaten.

100% correcte modellen

Een tweede valkuil bij het calculeren vanuit een Bouw Informatie Model is de gedachte dat het geometrische model 100% correct moet zijn. Ook al is zo’n model maar voor een deel correct, dan is het al interessant alle aanwezige hoeveelhedeninformatie te benutten voor de kostprijsberekening. Denk maar aan Pareto’s 80/20 regel, die aangeeft dat perfectioneren zo’n 80% van je tijd kost maar slechts 20% van de uitkomst beïnvloedt. Kortom, accepteer dat modellen niet perfect zijn en dat de nauwkeurigheid daarvan de komende jaren vanzelf hoger wordt, naarmate de volwassenheid toeneemt. Tot dan blijft een duale aanpak de beste, namelijk alle uit een model gegenereerde hoeveelheden aanvullen met zelf berekende hoeveelheden.    

 BIM

 

Classificatieafspraken

Informatiecommunicatie in projecten valt of staat met het maken van duidelijke afspraken. Over de archiveer locatie, documentnamen en inhoud van bestanden. Bij een Bouw Informatie Model moet je onder andere afspraken maken over het classificeren van alle bouwdelen en daaraan gekoppelde data, maar ook hoe je de kwaliteit controleert. In Nederland wordt al jarenlang de NL/SfB-classificatie gebruikt voor het coderen van bouwdelen, -objecten en -lagen in CAD-systemen en Bouw Informatie Model software. Hoewel deze classificatie in de praktijk regelmatig en multidisciplinair wordt toegepast in BIM-gebaseerde projecten, is de NL/SfB nog onvoldoende toegesneden op alle BIM-detailniveaus. Maak daarom aan het begin van elk project aanvullende afspraken en gebruik voor het calculeren vanuit BIM software die meerdere classificaties ondersteunt in combinatie met eigen aanvullingen. 

Yasper Kuiper is werkzaam als Accountmanager Bouw bij Brink.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!