Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek  versie 3.0

Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek  versie 3.0

In november hebben we voor het eerst uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de volgende grote versie van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek. Deze versie is nog niet zover gereed dat we deze al kunnen aanbieden aan onze klanten, maar we willen wel graag nogmaals een en ander onder de aandacht brengen en waar nodig een update geven met betrekking tot de huidige stand van zaken.

uitfaseren van module digit

Een van de zaken die in deze versie zal wijzigen, is dat het onderdeel Digit komt te vervallen. De functionaliteit van de module Digit, met een meetlat hoeveelheden van een papieren tekening opmeten, is sterk verouderd. Met de vernieuwde webapplicatie Ibis Meten Pro is er een prima alternatief voorhanden. Om hiermee aan de slag te gaan, is het wel noodzakelijk dat klanten hun papieren tekening (laten) scannen naar een PDF zodat ze aan de slag kunnen gaan met het digitaal meten van een PDF in deze webapplicatie.

 

meer grip op centrale instellingen

 Tot nu toe werden in alle versies van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek de instellingen die in de applicatie werden gedaan, weggeschreven in het zogenaamde Windows Register. Vanaf deze versie is dat niet meer het geval. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd, omdat we klanten en gebruikers meer grip willen geven op de instellingen. Met behulp van de nieuwe manier van het opslaan en inlezen van instellingen in de applicatie zal het mogelijk zijn om instellingen in te geven op bedrijfs-, groeps- en gebruikersniveau. Gebruikers die in het online klantenportal mijn.ibis.nl de rol van applicatiebeheerder zijn toebedeeld, kunnen straks in het hulpprogramma Applicatiebeheer alle relevante instellingen beheren in een nieuw onderdeel Instellingenbeheer. Met behulp van dit onderdeel zal het mogelijk zijn om een programma-instelling centraal te beheren. Enerzijds kan er per relevante instelling worden aangegeven wat de waarde moet zijn. Dit kan per bedrijf, groep of gebruiker. Anderzijds kan worden aangegeven of deze waarde een verplicht karakter heeft en dus of deze instelling wel of niet door de individuele gebruiker aan te passen is. Al met al een zeer ingrijpende aanpassing in de applicatie.
 

XTB-bestandsformaat als opvolger van XTBF

Als de begrotingen als losse documenten worden opgeslagen, worden deze opgeslagen met de bestands-extensie 'XTBF'. Met het uitkomen van deze versie is dit bestandsformaat vervangen door een nieuw formaat met de extensie 'XTB'. Dit is gedaan omdat de onderliggende technologie die in het XTBF-bestandsformaat werd gebruikt sterk is verouderd. Deze technologie is vervangen door een moderne variant. Het vervangen van het bestandsformaat heeft op de volgende plekken impact in de applicatie:
 • Het openen van bestanden
  Bij het openen van oude XTBF-bestanden in de applicatie zullen deze, direct en zonder tussenkomst van de gebruiker, worden geconverteerd en opgeslagen in het nieuwe XTB-formaat. De bestandsnaam van het oude XTBF-bestand wordt ongewijzigd overgenomen. Het originele XTBF-bestand wordt inhoudelijk ongewijzigd verplaatst naar een submap 'Conversie' in de ingestelde map voor Back-ups. De originele bestandsnaam wordt wel gewijzigd. Er wordt een datum en tijdstip aanduiding toegevoegd van het moment waarop de originele begroting is geconverteerd.
 • Het opslaan van bestanden
  Vanaf deze versie van Ibis Calculeren voor Bouw/Installatietechniek kunnen alleen nog maar begrotingen in het nieuwe XTB-bestandsformaat worden opgeslagen.
 • Indicatie in het beheervenster
  In het beheervenster worden zowel oude XTBF-bestanden en nieuwe XTB-bestanden weergegeven. In de kolom status wordt bij oude XTBF-bestanden het icoon apart weergegeven.
 • Conversie van begrotingen in het beheervenster
  In het beheervenster kunnen een of een selectie van begrotingen ook geconverteerd worden van het oude XTBF-bestandsformaat naar het nieuwe XTB-bestandsformaat zonder de begroting te openen. Dit kan ook plaatsvinden in de mappenlijst in het beheervenster. Na het converteren worden de originele oude XTBF-begrotingen verplaatst, zoals hierboven is beschreven.

installeren msi versus MSiX

Sinds versie 1.5 van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek leveren we programmatuur niet alleen meer uit in de vorm van een klassieke setup (MSI) maar ook in de vorm van een MSIX. Deze vorm van installeren, biedt de volgende voordelen ten opzichte van de klassieke setup:

 • iedere eindgebruiker kan de MSIX installeren, zonder tussenkomst van zijn of haar ICT-afdeling, want er zijn geen zogenaamde administrator-rechten nodig om dit te kunnen doen;
 • de software draait in een afgeschermd deel op uw PC/laptop, zodat het optimaal kan blijven werken met andere software;
 • updates worden automatisch geïnstalleerd, zonder dat de gebruiker of ICT-afdeling daar iets voor hoeft te doen, waardoor eindgebruikers altijd met de meest recente versie van de software werken;
 • de gebruikerservaring is in die zin vergelijkbaar met een App op je mobiele telefoon.    

Maar, op dit moment is deze manier van installeren nog niet heel geschikt voor (middel-)grote bedrijven die de software geautomatiseerd willen uitrollen bij hun gebruikers. Dit komt voornamelijk omdat tegelijkertijd met een dergelijke installatiemethodiek in de meeste gevallen ook een aantal instellingen voor de eindgebruiker worden ingesteld vanuit de ICT-afdeling. Omdat de MSIX-versie in een afgeschermd deel op je PC/laptop draait, kunnen er vanuit de ICT-afdeling geen instellingen voor de eindgebruiker centraal worden ingesteld. Dat is één van de redenen dat we in versie 3.0 het werken met instellingen in de applicatie rigoureus anders gaan oplossen. Het doel is uiteindelijk om Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek in de loop van 2024 alleen nog maar via MSIX uit te leveren. Om het gemak van de installatie via MSIX aan te geven hebben we een instructievideo toegevoegd waar een 'klassieke' MSI installatie wordt vergeleken met de MSIX installatie.  Bekijk de demo video voor meer uitleg.

 

hoe gaan we deze versie 3.0 beschikbaar stellen als deze gereed is?

Als we zover zijn dat we versie 3.0 gereed hebben voor uitlevering dan willen we deze op de volgende manier beschikbaar stellen voor onze klanten:

 • Als eerste willen we een bèta-versie in een gecontroleerde testomgeving beschikbaar stellen voor een select aantal klanten. Dit zal gebeuren op het hostingsplatform van Brink Software. Deze test-omgeving draait op Azure Virtual Desktop (AVD). Dit is hetzelfde platform waarop klanten de applicatie bij ons op Ibiscloud hosten. Deze testomgeving is NIET bedoeld om productie op te draaien en staat ook volledig los van de omgeving waar u als klant momenteel Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek gebruikt. Wij zullen ervoor zorgen dat er een standaardinrichting voor deze klanten beschikbaar is. Het doel van deze testperiode is dat deze klanten de applicatie gaan gebruiken en op- en aanmerkingen op deze versie melden aan ons, zodat wij deze direct kunnen oplossen en een verbeterde versie kunnen aanbieden aan de test-klanten.
 • Nadat deze testperiode is afgelopen, zullen we een eerste versie van versie 3.0 aanbieden aan alle klanten. Dit zal in eerste instantie ALLEEN als MSIX worden gedaan. Hiermee zorgen we ervoor dat als er onverhoopt toch nog issues aan het licht komen, we deze snel kunnen fixen en direct bij onze eindgebruiker geïnstalleerd krijgen: de MSIX versie bevat immers een automatisch update mechanisme.
 • Pas nadat we de eerste versie(s) van versie 3.0 als MSIX hebben uitgebracht, zal er ook een klassieke Setup (MSI) versie van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek worden vrijgegeven.

Oproep testen (3) benieuwd naar de eerste bèta-versie 3.0 van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek? 

Wij zijn op zoek naar gebruikers die het leuk vinden om de eerste bèta versie 3.0 van Ibis Calculeren voor Bouw en Installatietechniek te testen en hier wat tijd voor kunnen vrijmaken. Wij nodigen u van harte uit om dan een e-mail te sturen naar de productbeheerder Rob Wiegers, r.wiegers@brink.nl. We kijken uit naar uw deelname!