Ibis software voor Infra, versie 2.1

Ibis software voor Infra, versie 2.1

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de volgende grote update van Ibis software voor Infra, versie 2.1. Hieronder een opsomming van de grootste aanpassingen die in deze versie worden doorgevoerd.

 

centrale instellingen op bedrijfs- en groepsniveau via de cloud

Als in Ibis software voor Infra met centrale instellingen wordt gewerkt, werden tot nu toe in alle versies van Ibis software voor Infra deze instellingen weggeschreven. Dit vond plaats in een zogenaamde Metafile, in een centrale Serverfolder, die tijdens de installatie van Ibis software voor Infra was ingegeven.
 
In de eerstvolgende grote update zal dit anders gaan verlopen. Deze aanpassingen worden doorgevoerd, omdat we klanten en gebruikers meer grip willen geven op deze centrale instellingen. Met behulp van de nieuwe manier van het opslaan en inlezen van instellingen in de applicatie zal het mogelijk zijn om instellingen in te geven op bedrijfs-, groeps- en gebruikersniveau. Gebruikers die in het online klantenportal mijn.ibis.nl de rol van applicatiebeheerder zijn toebedeeld, kunnen straks nog steeds in het hulpprogramma Ibis Configuratiebeheer alle relevante instellingen beheren in het vernieuwde onderdeel Instellingenbeheer.  Tevens zal het mogelijk worden om in Ibis Configuratiebeheer binnen een bedrijf groepen te beheren en daar gebruikers aan toe te kennen. De instellingen zullen op bedrijfs- en groepsniveau veilig worden opgeslagen in de Cloud. Doordat we deze aanpassingen maken, komt de centrale Serverfolder en de Metafile te vervallen.
 

verdere toekomstplannen

Sinds versie 2.0 van Ibis software voor Infra leveren we de programmatuur niet alleen meer uit in de vorm van een klassieke setup (MSI), maar ook in de vorm van een MSIX. Deze vorm van installeren, biedt de volgende voordelen ten opzichte van de klassieke setup:

  • iedere eindgebruiker kan de MSIX installeren, zonder tussenkomst van zijn of haar ICT-afdeling, want er zijn geen zogenaamde administrator-rechten nodig om dit te kunnen doen;
  • de software draait in een afgeschermd deel op je PC/laptop, zodat het geen 'problemen' kan opleveren met andere software op je systeem;
  • updates worden automatisch geïnstalleerd, zonder dat de gebruiker of ICT-afdeling daar iets voor hoeft te doen, waardoor eindgebruikers altijd met de meest recente versie van de software werken;
  • de gebruikerservaring is in die zin vergelijkbaar met een App op je mobiele telefoon.    

Maar, op dit moment is deze manier van installeren nog niet heel geschikt voor (middel-)grote bedrijven die de software geautomatiseerd willen uitrollen bij hun gebruikers en ook gebruik willen maken van de mogelijkheid om centraal instellingen te beheren. Dit komt omdat er tijdens de installatie van de MSIX-versie geen zogenaamde Serverfolder kan worden ingegeven, wat noodzakelijk is om met centrale instellingen te kunnen werken. Dat is één van de redenen waarom we in de volgende versie het werken met instellingen in de applicatie rigoureus anders gaan oplossen. Het doel is uiteindelijk om Ibis software voor Infra in de loop van 2024 alleen nog maar via MSIX uit te leveren.