Spannende innovaties onderweg, in Ibis voor de infrasector in 2024

Spannende innovaties onderweg, in Ibis voor de infrasector in 2024

Welkom in 2024! Een jaar met nieuwe kansen waarnaar wij graag met u vooruitkijken. De technologische veranderingen gaan snel, denk hierbij aan ontwikkelingen als machine learning en kunstmatige intelligentie. De opmars van toepassingen gebaseerd op ChatGPT zijn in 2023 in een stroomversnelling gekomen. Welke rol gaat (generatieve) AI spelen in onze dagelijkse werkzaamheden? Uiteraard volgen we die ontwikkelingen nauwlettend. Hoe kunnen wij deze technologieën inzetten om het calculeren, specificeren en administreren voor projecten nog makkelijker te maken?

Ontdek hier de meest essentiële nieuwe functionaliteiten die u in 2024 kunt verwachten.

1. duurzaamheid in cijfers: berekenen en inzichtelijk maken van uw milieukosten als nooit tevoren

In 2023 hebben wij al hard gewerkt aan een nieuwe webservice voor het berekenen en inzichtelijk maken van de milieukosten van infraproducten en -werkzaamheden. In de loop van 2024 krijgt u als calculator het resultaat daarvan te zien in de vorm van onze nieuwe webapplicatie Milieukosten, waarmee u tijdens het calculeren en inkopen bewuster rekening kunt houden met de Milieukostenindicator (MKI).
 

2. Geleverde kwaliteit aantonen

Een belangrijke functie die wij dit jaar aan Ibis Besteksadministratie voor Infra willen gaan toevoegen, is het aantonen dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het afgesproken kwaliteitsplan. Deze verplichting wordt tot nu toe veelal gerapporteerd in een Excel-checklist, welke wij als onderdeel van de weekrapporten in onze software kunnen automatiseren om de efficiency te verhogen. Uiteraard in overleg met u als klant.

3. Nog efficiënter digitaal (samen)werken

Om de efficiëntie van samenwerken tussen opdrachtgevers en aannemers in projecten verder te verbeteren, gaan wij Ibis Besteksadministratie voor Infra uitbreiden met een berichtencentrum. Nu krijgen alle gebruikers een melding over alle veranderingen in de projectadministratie. Om deze communicatie te stroomlijnen kunt u straks in het berichtencentrum zelf instellen wie over welke bewerkingen moet worden geïnformeerd.

4. Hergebruik van data binnen uw organisatie, ERP-integratie wordt uitgebreid

Een andere veelgevraagde vernieuwing in Ibis Calculeren voor Infra voor 2024 is het uitbreiden van de ERP-integraties. Bijvoorbeeld door vanuit 4PS automatisch alle bewakingscodes met stamdata te kunnen inlezen, waarmee u kostbare tijd kunt besparen bij de inkoop en voortgangsbewaking voor projecten. Tevens verwachten wij dat in 2024 nog meer ERP-leveranciers onze generieke API-integratie gaan benutten.

5. Gebruiksgemak verder optimaliseren

Omdat veel GWW-aannemers en opdrachtgevers met Ibis-applicaties werken vanwege het gebruiksgemak ervan, blijven wij daar in 2024 natuurlijk ook aandacht aan besteden. Zo gaan we onder andere het werken met percentageregels in Ibis Calculeren voor Infra flexibeler maken en ook het omgaan met de jaar- en releaseversies van het CROW in Ibis Specificeren voor RAW optimaliseren.

6. Digitaal registreren deelopdrachten 

Dit jaar willen wij Ibis Besteksadministratie voor Infra graag uitbreiden met een koppeling naar de webservice van het CROW, voor het digitaal registreren van deelopdrachten. Deelopdrachten zijn onderdelen van een raamovereenkomst die vaak door de aannemer worden aangemaakt en de registratie daarvan willen wij voor hen eenvoudig vanuit Ibis Besteksadministratie mogelijk maken. Technisch gezien is dat niet zo moeilijk te realiseren, alleen hebben wij daarvoor nog wel een aantal specificaties van het CROW nodig.

7. Meer grip op het softwaregebruik

Voor alle applicatiebeheerders gaan wij het werken met centrale instellingen verbeteren om op bedrijf- of groepsniveau op een consistente wijze met onze calculatiesoftware te kunnen werken. Tevens gaan wij er geleidelijk naar toe om onze software alleen nog maar via MSIX uit te leveren. Dat biedt voor u als calculator het voordeel dat u altijd met de laatste versie kunt werken, met alle nieuw toegevoegde functies en opgeloste bugs.

8. Overstappen vereenvoudigen 

Voor nieuwe infraklanten gaan wij het eenvoudiger mogelijk maken om van andere leveranciers over te stappen naar onze Ibis software. Die vraag krijgen wij namelijk steeds vaker omdat u onze software gebruiksvriendelijker vindt, of omdat u voor verschillende disciplines de werkwijze meer wilt standaardiseren. Daarvoor gaan wij bijvoorbeeld het koppelen van tags of labels aan begrotingsregels toevoegen, als alternatief voor het werken met een kleurcodering om openstaande acties te markeren.

specificeren en calculeren in de cloud?

We zijn continu bezig om onze applicaties up-to-date te houden en uit te breiden met nieuwe functionaliteit. Steeds meer van onze software komt in de cloud te draaien en is via het web te benaderen. Hier zal onze focus dan ook meer komen te liggen. Steeds meer nieuwe onderdelen zullen als webapplicatie of webservice (SaaS) worden aangeboden, net als Ibis Besteksadministratie voor Infra. Onze lange termijnvisie is dat het opstellen van bestekken en de volledige projectcalculatie via een webapplicatie kan worden gedaan. Dit is uiteraard niet van de één op andere dag gerealiseerd, maar dat is voor alle nieuwe ontwikkelingen wel onze stip op de horizon.

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf u zich dan in voor één van de onderstaande live webinars:

BRINK-Webinars_03_Calculeren voor Infra

 

BRINK-Webinars_04_Besteksadministratie voor Infra

 

BRINK-Webinars_02_Meten

 

Lees hier ook nog de terugblik Ibis voor Infra over 2023.