Dé tool voor het maken van een RAW Bestek met de CROW richtlijnen

Bij het schrijven van een bestek stelt u een volledige werkomschrijving van uw GWW-plan op. Daarbij is het belangrijk dat u zoveel mogelijk tijd kunt besteden aan de bijzondere eisen en aspecten van uw project, in plaats van alle standaardregels en bestekonderdelen. Dat kan door het schrijven van RAW-bestekken in vergaande mate te automatiseren.

RAW Bestek, Raamovereenkomst, OMOP, UAV of UAV GC

Door veelgebruikte teksten in eigen referentiebestekken op te nemen, worden deze een steeds explicietere vertaling van de eigen werkmethodiek en meest gangbare materialen. Onze software voor het automatiseren van bestekschrijven in de GWW helpt u ook om de vele wijzigingen snel en consistent door te voeren en uw eerste kostenramingen te maken.